Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług od stycznia 2014 r. wprowadza drastyczne zmiany w zakresie zasad określania momentu powstania obowiązku podatkowego na gruncie VAT. Ma to duże znaczenie dla sprzedaży wysyłkowej, gdyż od nowego roku znika przepis szczególny dotyczący sposobu rozliczania tak zwanej sprzedaży internetowej. Obecnie, w przypadku sprzedaży wysyłkowej z płatnością za zaliczeniem pocztowym (za pobraniem) obowiązek podatkowy powstaje w dacie otrzymania zapłaty. Rok 2014 przyniesie w tym zakresie istotne zmiany.

Obowiązek podatkowy

Do tej pory obowiązek podatkowy na zasadach ogólnych powstawał z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Od 2014 r. generalną granicą będzie moment dokonania dostawy lub wykonania usługi. Istotny będzie zatem nie sam fakt wydania towarów, ale dostarczenia ich odbiorcy, gdyż to w chwili dostawy powstanie obowiązek podatkowy w VAT.

Do końca 2013 r. przy sprzedaży wysyłkowej dokonywanej za zaliczeniem pocztowym zastosowanie ma art. 19 ust. 13 pkt 6 ustawy o VAT, zgodnie z którym momentem powstania obowiązku podatkowego jest moment otrzymania zapłaty, a więc otrzymanie należności od firmy kurierskiej czy poczty, pobierającej płatność od klienta. Przy czym za moment otrzymania zapłaty (przedpłaty) w obrocie bezgotówkowym uważa się datę wpływu pieniędzy na rachunek bankowy sprzedawcy. Nie ma w tym wypadku znaczenia ani termin wydania towaru kurierowi, ani data przekazania towaru przez kuriera odbiorcy.

Od stycznia przyszłego roku również przy sprzedaży wysyłkowej będzie obowiązywała wspomniana wcześniej nowa zasada ogólna. Nie będzie miał już zastosowania przepis szczególny, czyli odnoszący się do momentu otrzymania zapłaty. Oznacza to, iż obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług przy sprzedaży wysyłkowej będzie powstawał w momencie dostarczenia towaru do odbiorcy, bądź jeśli płatność nastąpiła wcześniej (np. zaliczka) - w momencie otrzymania zapłaty.

Śledzenie przesyłki

W przypadku wysyłki towaru z płatnością “za pobraniem” konieczne więc będzie każdorazowe ustalanie momentu powstania obowiązku podatkowego, czyli badanie, kiedy przy danej przesyłce miała miejsce dostawa towaru do odbiorcy, a więc w praktyce - przekazanie towaru przez kuriera/listonosza klientowi. Oznacza to swoiste śledzenie wędrówki przesyłki, w celu ustalenia prawidłowego momentu powstania obowiązku podatkowego.

W związku z powyższym, od 1 stycznia 2014 roku istotne będzie właściwe dokumentowanie transakcji również przez firmy kurierskie i pocztę, tak, aby możliwe było prawidłowe i terminowe przekazywanie dostawcy potwierdzeń odnośnie tego, kiedy dostarczono towar nabywcy. Moment ten będzie bowiem determinował powstanie obowiązku podatkowego w podatku VAT.

Podsumowując, od nowego roku podatnik dokonujący sprzedaży wysyłkowej będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku w okresie w którym:

  • dokonał dostawy towarów lub
  • otrzymał zapłatę, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru podatnik otrzymał całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek etc. obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.