Przedsiębiorcy mogą mieć trudności w określeniu, kiedy dokładnie można mówić o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisami wynikającymi z Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej działalność można podjąć w momencie złożenia wniosku o wpis do CEIDG lub po wpisaniu do rejestru firm w KRS.

Moment rozpoczęcia działalności gospodarczej

shutterstock_63223291

W przepisach nie znajdzie się dokładnej definicji rzeczywistego momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Praktyka pokazuje bowiem, że wpis ewidencyjny odznacza się deklaratywnością, czyli stanowi potwierdzenie istniejącego już wcześniej stanu rzeczy, ale nie tworzy nowej sytuacji prawnej. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest dokonanie wykładni systemowej, która będzie miała podstawę w innych, szczegółowych regulacjach. Aby wykładnia była ona pełna warto zapoznać się z orzecznictwem organów sądowych oraz z opiniami ekspertów prawnych w tym temacie.