Współcześnie wiele firm - dużych i małych - boryka się z problemem zatorów płatniczych. Dlatego tak ważna jest powszechna dostępność wszelkich rozwiązań, które mogą pomóc przedsiębiorcom w regularnym płaceniu zobowiązań wobec urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz kontrahentów. Jedną z metod pozwalających walczyć z tego typu trudnościami jest faktoring. Do niedawna usługi kupna nieprzeterminowanych należności były dostępne wyłącznie dla większych podmiotów na rynku, jednak coraz częściej można spotkać tego typu oferty przeznaczone również dla jednoosobowych działalności. Jest to tzw. mikrofaktoring.

Mikrofaktoring - cóż to takiego?

Mikrofaktoring, jak sama nazwa wskazuje, są to usługi finansowe świadczone przez firmę faktoringową (bank lub inną instytucję), przeznaczone dla mikro- i małych przedsiębiorstw. W ten sposób właściciel np. jednoosobowej działalności sprzedaje swoje nieprzeterminowane wierzytelności (tzw. należności długoterminowe), otrzymując w zamian gotówkę, którą może wykorzystać na bieżące funkcjonowanie swojego przedsiębiorstwa. Bardzo ważne jest, by sprzedawana wierzytelność nie była przeterminowana, co oznacza, że istnieje realna szansa, że kontrahent zapłaci swoje zobowiązania w wyznaczonym wcześniej terminie.

Do tej pory tego typu usługi finansowe były oferowane wyłącznie dużym podmiotom. Niechęć do mikro- i małych firm wynikała głównie z dużego ryzyka, jakim obciążone są tego typu transakcje. Ponadto faktoring wymaga dużego zaangażowania ze strony faktora, co często okazuje się być nieopłacalne przy wierzytelnościach przedsiębiorstw z sektora MSP (opiewają one często na dość niskie sumy). Kolejną przeszkodą była wysoka cena mikrofaktoringu (kompensująca włożony wysiłek oraz ryzyko firmy faktoringowej), która niejednokrotnie odstraszała mniejsze podmioty w kiepskiej sytuacji finansowej.

Firmy faktoringowe szukają rozwiązania

Przez wzgląd na fakt, że oferta faktoringowa dla średnich i dużych przedsiębiorstw jest bardzo bogata, a firmy z sektora MSP stanowią przeważającą liczbę podmiotów gospodarczych w Polsce, faktorzy postanowili dostosować swoje usługi również dla mniejszych działalności. Wspomniane wcześniej przyczyny niechęci do mikrofaktoringu zmuszają do stosowania różnego rodzaju rozwiązań ograniczających ryzyko (a przez to cenę) do niezbędnego minimum.

Firmy faktoringowe często zajmują się obsługą klientów, którzy osiągają określony roczny obrót - kwota graniczna wynosi często kilka milionów PLN. Inną opcją jest skierowanie oferty do mikro- i małych przedsiębiorstw współpracujących z dużymi, wiarygodnymi podmiotami. Innym rozwiązaniem jest również określanie minimalnej wartości, jaka musi znaleźć się na fakturze, by faktor w ogóle był zainteresowany zakupem wynikającej z niej wierzytelności (często jest to np. od 500 zł w górę).

Dlaczego warto zainteresować się mikrofaktoringiem?

Przedsiębiorca sprzedający nieprzeterminowane należności (czyli tzw. faktorant) zyskuje przede wszystkim zastrzyk gotówki, którą może swobodnie przeznaczyć na spłatę własnych bieżących zobowiązań. Na rynku występują różne rodzaje faktoringu. Przykładowo w przypadku tzw. pełnego faktoringu może być tak, że od momentu podpisania umowy to na faktorze ciążą obowiązki monitorowania oraz troszczenia się o terminowe regulowanie płatności przez dłużników. Dla przedsiębiorcy oznacza to brak konieczności wyznaczania osób odpowiedzialnych za takie zadania, zatrudnienia dodatkowego personelu w tym celu oraz ponoszenia innych wydatków z tym związanych. Co więcej, może on spokojnie zająć się swoją podstawową działalnością.

Kolejną zaletą opieki faktora jest możliwość zwiększenia przewagi konkurencyjnej poprzez oferowanie sprzedaży z wydłużonym terminem płatności (nabywcy będą dyscyplinowani przez faktora, dlatego wzrośnie regularność i terminowość spłaty zobowiązań).

Reasumując, w ciągu najbliższych kilku miesięcy można spodziewać się wzrostu ofert tzw. mikrofaktoringu. Rozwiązanie to powinni docenić zarówno przedsiębiorcy, którzy dzięki takim usługom będą mogli postawić na szybki i bezpieczny rozwój swojej firmy, jak również organizacje faktoringowe, zyskujące w ten sposób szerokie grono niezawodnych klientów.