iStock_000020177455XXXLargeChoć motocykle i motorowery kojarzone są raczej z hobby niż z firmowymi środkami transportu, to zdarza się, że przedsiębiorcy właśnie na takie pojazdy decydują się w swoich działalnościach. Skoro zatem jednoślady mogą być wykorzystywane w firmie, warto wiedzieć, że także w ich przypadku istotne będą zmiany w podatku VAT, które weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.

Motocykle i motorowery – definicje w przepisach

Zarówno motocykl, jak i motorower mogą stanowić w firmie środek trwały – zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych odpowiednią grupą będzie 740, czyli motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe. Jeśli natomiast potrzebujemy dokładniejszych definicji, należałoby się odnieść do ustawy Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r.

Zgodnie z tym aktem prawnym za motocykl należy uznać pojazd samochodowy, zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem. W tym drugim przypadku taki motocykl uznawany jest za wielośladowy, podobnie jak maszyna trójkołowa, o symetrycznym rozmieszczeniu kół. Motorowerem będzie natomiast dwu- lub trójkołowy z silnikiem spalinowym o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Dlaczego tak istotne jest podanie definicji powyższych pojazdów? Należy zwrócić uwagę, że główną różnicą pomiędzy motocyklem a motorowerem jest to, iż tylko ten pierwszy uznawany jest za pojazd samochodowy. A ta kwestia ma duże znaczenie w kontekście rozliczania podatku VAT od wydatków związanych z takimi maszynami.

Jak rozliczać podatek VAT?

Lepiej zainwestować w firmowy motorower czy w firmowy motocykl? Jeśli tylko przedsiębiorca nie jest fanem ciężkiego sprzętu, to dobrym pomysłem będzie wybranie motoroweru. Skoro nie jest on pojazdem samochodowym, to podatku VAT od jego zakupu i od dalszych wydatków eksploatacyjnych nie ograniczają restrykcyjne przepisy ustawy o VAT. A to oznacza, że możliwe jest odliczenie całego podatku naliczonego zarówno przy nabyciu motoroweru, jak i przy ponoszonych na niego wydatkach eksploatacyjnych.

Natomiast jeśli przedsiębiorca preferuje raczej motocykle, to będzie musiał nieco lepiej przyjrzeć się ustawie o VAT. Zgodnie z obowiązującymi przepisami większość pojazdów samochodowych podlega bowiem pewnym ograniczeniom, jeśli chodzi o możliwość potrącania podatku VAT.

I tak - nie jest możliwe odliczanie podatku VAT od nabycia paliw silnikowych, olejów napędowych oraz gazów do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc siedzących łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

  • 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
  • 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
  • 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Czy zatem nie ma możliwości odliczania podatku VAT od paliwa zakupionego do motocykla? Jest – aby ją uzyskać, konieczne będzie wprowadzenie motocykla do ewidencji środków trwałych firmy i prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdów, za pomocą której można udokumentować, że pojazd jest wykorzystywany tylko i wyłącznie w firmie.