Przedsiębiorca samodzielnie prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą powinien pamiętać o obowiązujących terminach wobec ZUS oraz urzędu skarbowego.

10 dzień miesiąca

Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni jest obowiązany do zapłacenia składek ZUS. Przykładowo składki ZUS za miesiąc kwiecień należy zapłacić do 10-tego maja.

15 dzień miesiąca

Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników to składki ZUS za dany miesiąc należy zapłacić do 15-tego dnia następnego miesiąca.

20 dzień miesiąca

Jest to najważniejszy termin dla przedsiębiorcy w zakresie podatku dochodowego. Jest to bowiem termin zapłaty:

  • zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych, za miesiące styczeń - listopad. Wyjątkiem jest ryczałt za miesiąc grudzień, który należy wpłacić w terminie złożenia zeznania rocznego,
  • zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, liniowy lub obliczony na zasadach ogólnych, za miesiąc poprzedni,
  • zaliczek na podatek dochodowy PIT-4 za pracowników, za miesiąc poprzedni.

Czyli przykładowo przedsiębiorca powinien do 20-tego kwietnia opłacić zaliczkę na podatek dochodowy za miesiąc marzec. Jeżeli przedsiębiorca wybrał kwartalną formę wpłacania zaliczek to obowiązany jest wpłacać je w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca kolejnego kwartału (czyli odpowiednio 20 kwietnia za I kwartał, 20 lipca za II kwartał, 20 października za III kwartał i 20 stycznia za IV kwartał).

20 stycznia

Do 20 stycznia możliwa jest zmiana formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej np. przedsiębiorca może, zamiast płacić podatek dochodowy według skali podatkowej, zdecydować się na ryczałt ewidencjonowany.

31 stycznia

Przedsiębiorcy, którzy wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych do 31 stycznia muszą sporządzić deklarację roczną  PIT-28. Dodatkowo powstaje u nich obowiązek zapłaty podatku od przychodów ewidencjonowanych za grudzień lub IV kwartał. Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników muszą pamiętać, że w tym terminie należy sporządzić i przekazać do urzędu skarbowego następujące deklaracje podatkowe za poprzedni rok:

  • PIT-4R – w celu rozliczenia zaliczek (np. ze stosunku pracy, z umów cywilnoprawnych, z praw autorskich);
  • PIT-8AR – w celu rozliczenia świadczeń opodatkowanych ryczałtowo (np. dywidend, odsetek od pożyczek, umów cywilnoprawnych do 200 zł).

28/29 lutego

W tym terminie przedsiębiorcy zatrudniający pracowników muszą przekazać podatnikowi (pracownikowi) i urzędowi skarbowemu informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11.

30 kwietnia

Koniec kwietnia to czas rozliczeń za poprzedni rok podatkowy. W tym terminie przedsiębiorca jest obowiązany do sporządzenia zeznania rocznego. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą obowiązują następujące formularze:

  • PIT-36 – formularz przeznaczony dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych,
  • PIT-36L – formularz przeznaczony dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym,

Katalog SEO Zobacz też:

Kapitał przedsiębiorstwa – jak go pozyskać? Płaca brutto netto