Z dniem 1 stycznia 2011 roku zaczęły obowiązywać nowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Są one wyższe od zeszłorocznych składek ZUS-owskich.

Nowe stawki składek ZUS wprowadzone zostały 1 stycznia br. Podwyżki związane są ze wzrostem minimalnego miesięcznego wynagrodzenia, przewidzianego stosownym rozporządzeniem, na podstawie którego wytycznych określane są minimalne składki ubezpieczeniowe dla właścicieli firm. I tak składka na:

  • ubezpieczenie wypadkowe nie powinna być mniejsza niż 33,66 złotych
  • ubezpieczenie chorobowe niepowinna być mniejsza niż 49,38 złotych
  • ubezpieczenie rentowe nie powinna być mniejsza niż 120,92 złotych
  • FP nie powinna być mniejsza niż 49,38 złotych
  • ubezpieczenie emerytalne nie powinna być mniejsza niż 393,41 złotych

Oznacza to, ze minimalna składka na składka na ubezpieczenie wypadkowe wzrosła o 2,14 złotych, ubezpieczenie emerytalne wzrosła o 24,95 złotych, składka na ubezpieczenie chorobowe wzrosła o 3,13 złotych, składka na ubezpieczenie rentowe wzrosła o 7,66 złotych, natomiast składka na fundusz pracy wzrosła o 3,13 złotych. Razem daje to wzrost minimalnych składek ZUS o 41,01 złotych w skali miesięcznej. Każdy przedsiębiorca, w ciągu roku, odprowadzi zatem Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o 492,12 złotych więcej niż w roku 2010.

Wytyczne dla nowych przedsiębiorców, korzystających z ulgi

Wzrosły też minimalne składki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla nowych przedsiębiorców, korzystających z ulgi. Od 2011 roku wynoszą one kolejno:

  • 81,16PLN na ubezpieczenie emerytalne
  • 6,94 PLN na ubezpieczenie wypadkowe
  • 24,95 PLN na ubezpieczenie rentowe
  • 10,19 PLN na ubezpieczenie chorobowe

Z obliczeń wynika, że każdy nowy przedsiębiorcaktóry korzysta z preferencyjnych stawek, w 2011 roku odprowadzi o 73,56 PLN więcej niż w roku ubiegłym.