Z dniem 1 stycznia 2011 roku obowiązują nowe składki na ubezpieczenia rentowe, emerytalne i zdrowotne dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Są one wyższe od ubiegłorocznych należności wobec ZUS.

Nowe składki ZUS w 2011 roku

Nowe stawki składek ZUS wprowadzone zostały 1 stycznia bieżącego roku. Podwyżki związane są ze wzrostem minimalnego miesięcznego wynagrodzenia, przewidzianego stosownym rozporządzeniemoraz na podstawie którego wytycznych określane są minimalne składki ubezpieczeniowe dla przedsiębiorców. I tak kolejno składka na:
  • ubezpieczenie emerytalne nie powinna być mniejsza niż 393,41 PLN
  • ubezpieczenie wypadkowe nie powinna być mniejsza niż 33,66 PLN
  • FP nie powinna być mniejsza niż 49,38 PLN
  • ubezpieczenie rentowe nie powinna być mniejsza niż 120,92 PLN
  • ubezpieczenie chorobowe niepowinna być mniejsza niż 49,38 PLN
Przekłada to się na kwotę odprowadzanych składek tak,że składka na składka na ubezpieczenie wypadkowe wzrosła o 2,14 PLN, ubezpieczenie emerytalne wzrosła o 24,95 PLN, składka na ubezpieczenie rentowe wzrosła o 7,66 PLN, składka na ubezpieczenie chorobowe wzrosła o 3,13 PLN, a składka na fundusz pracy wzrosła o 3,13 PLN. Razem daje to wzrost minimalnych składek ZUS o 41,01 PLN w skali każdego miesiąca. Każdy przedsiębiorca, w ciągu roku, zapłaci wiec do ZUS-u o 492,12 PLN więcej niż w roku poprzednim. Składki dla nowych przedsiębiorców Wzrosły także min. składki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla nowych przedsiębiorców, korzystających z ulgi. Od 2011 roku wynoszą one kolejno:
  • 81,16złotych na ubezpieczenie emerytalne
  • 24,95 złotych na ubezpieczenie rentowe
  • 10,19 złotych na ubezpieczenie chorobowe
  • 6,94 złotych na ubezpieczenie wypadkowe
Z obliczeń wynika, że każdy nowy przedsiębiorcaktóry korzysta z preferencyjnych stawek, w 2011 r. odprowadzi o 73,56 złotych więcej niż w roku ubiegłym.