Skorzystaj z doświadczeń więcej wiedzącego świata. Zamiast kosztownych rozwiązań stosuj niemal darmowe aplikacje biznesowe. Gdzie je znaleźć? Ponad sto przedsiębiorstw w Polsce specjalizuje się w usługach typu B2B. Za niewielką opłatę abonamentową, a czasem nawet za darmo, oddają swoim klientom dostęp do olbrzymich programów biznesowych on-line. Workflow Z j.angielskiego workflow to obieg dokumentów. Program ten używane jest do koordynowania i wsparcia pracy grupowej w przedsiębiorstwie.

Programy biznesowe

Program taki umożliwia:

  • raportowanie postępu prac w obiegu
  • tworzenie harmonogramów obiegu dokumentów
  • gromadzenie, udostępnianie, indeksowanie i wyszukiwanie różnego rodzaju dokumentów, powstających w firmie lub też przychodzących z zewnątrz
  • elastyczną obsługę procesów przepływu informacji i dokumentów miedzy działami i jednostkami
  • prowadzenie efektywnej pracy grupowej
  • obsługę formularzy, faktur elektronicznych , a także faktur skanowanych
  • tworzenie historii dokumentu
  • porządkowanie dokumentów
  • obsługę faksów, zeskanowanej poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej według zdefiniowanych uprzednio procedur

CRM Wśród programów przydatnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, na uwagę zasługuje CRM. Wprowadzenie Customer Relationship Managment-u ułatwia porządkowanie informacji oraz zarządzanie relacjami z kontrahentami. Project manager Aplikacja ta przeznaczona jest dla kierowników zespołów oraz dla project managerów. Przyspiesza cały proces pracy grupowej nad projektem. Wszystkie te aplikacje znajdują się na portalach internetowych przedsiębiorstw, zajmujących się usługami SaaS – Software as a Service (oprogramowanie jako usługa).

Zobacz też:

klauzula do cv świadczenie urlopowe