Business to Business, w skrócie B2B, (ang. Business to Business) to określenie relacji zachodzących pomiędzy firmami a pośrednikami, dystrybutorami, partnerami, dostawcami oraz punktami sprzedaży i świadczenia usług.

Business to Business w Internecie

W zakres relacji biznesowych wchodzi:
 • HR
 • prowadzenie dokumentacji
 • szukanie nowych ofert
 • realizację transakcji
 • marketing
 • wystawianie dokumentów związanych z realizacją transakcji
 • zarządzanie jakością
 • potwierdzania zamówień
 • płatności
 • analizę ekonomiczną
 • przygotowanie zamówień
 • księgowość
 • doradztwo prawno-biznesowe
 • przygotowanie ofert
 • prowadzenie kalendarza spotkań
[Warto|Trzeba także zauważyć, że ten łańcuch może być o wiele dłuższy. W skład relacji b2b może bowiem wejść również prognozowanie, magazynowanie, serwis, sprzedaż, realizacja umów, zaopatrzenie, produkcja, obsługa kontraktów, planowanie itp. Internetowy biznes firmowy Rozwijający się model relacji Business to Business zagości na stałe w Internecie. To tam przedsiębiorcy szukają nowych kontrahentów. Również i tam mieszczą się potężne aplikacje procesowe B2B. Główne struktury rynków elektronicznych, funkcjonujących w internetowym handlu B2B to:
 • Rynki wertykalne
 • Rynki horyzontalne
Można także rozróżnić 2 podstawowe sposoby realizacji zakupów w handlu usług Business to Business:
 • eProcurement – to organizacja procesu zaopatrzenia w oparciu o rozwiązania systemowe, umożliwiające efektywną współpracę pomiędzy sprzedającymi a kupującymi. Swoim zakresem funkcjonalnym eProcurement obejmuje cały proces zaopatrzeniowy od zgłoszenia zapotrzebowania, aż po rozliczenie płatności. Można używać go w całej organizacji na każdym jej poziomach. Obieg dokumentów jest zautomatyzowany i odbywa się drogą elektroniczną.
 • Model przetargowo - aukcyjny – jest to model służący do jednorazowego zakupu dóbr lub negocjowania warunków umowy, obejmującej zakupy powtarzalne. W tym modelu, transakcje kupna/sprzedaży przebiegają na zasadzie aukcji, tj. wyboru najciekawszej oferty spośród przedstawionych przez oferentów. Aukcja odbywa się w ściśle określonym przedziale czasu, a oferty mogą być na bieżąco modyfikowane przez oferentów w celu ich uatrakcyjnienia.