Systemy teleinformatyczne usprawniają już pracę sądom. Dzięki nowemu rozporządzeniu jakie weszło w życie z dniem 6 czerwca 2013 roku Sąd za pośrednictwem właśnie dostępu do systemu teleinformatycznego będzie miał możliwość sprawdzenia na bieżąco stanu przesyłki m.in. z wezwaniem na rozprawę.

Nowelizacja pozwoliła na zniesienie uzależnienia wysyłek sądowych od operatora pocztowego. Obecnie więc jeżeli tylko warunki techniczne na to pozwalają, wezwania mogą być przesyłane drogą elektroniczną. Co to oznacza dla uczestniczących w postępowaniu sądowym? Przyspieszenie procesów sądowych. Sąd nie będzie musiał już bowiem czekać aż zostanie mu doręczone pisemne potwierdzenie odbioru wezwania, co trwało nawet ponad tydzień czasu. Obecnie operator jaki doręcza zeznanie w dniu jego doręczenia powinien odnotować ten fakt w systemie.

Wprowadzona w pewnym sensie nowość powinna zminimalizować praktykę przekładania terminów rozpraw ze względu na brak jednoznacznego potwierdzenia o tym, że świadek został powiadomiony o terminie rozprawy.

Podczas etapu przejściowego oczywiście wciąż będą funkcjonowały formy papierowe praktykowane do tej pory. Zmiany jednak dają szansę na poprawę efektywności działania sądów.