Tworząc biznesplan, trzeba wziąć pod uwagę jego adresata. Każda z instytucji, do której możemy zwrócić się o środki pieniężne, czeka na nieco inne informacje. Opłaca się zatem zanim przystąpimy do pracy nad planem dowiedzieć się, czy organizacja, do której mamy zamiar skierować biznesplan, udostępnia jego gotowe formularze albo spis reguł, co powinno być w nim uwzględnione. Bank Banki, dając kredyt, w zastępstwie otrzymują ustalony procent od pożyczonej kwoty. Ciekawe są zwłaszcza informacji tyczącej się zabezpieczenia swojej lokaty. Winniśmy więc szczególnie dokładnie przygotować ten fragment planu biznesowego, który tyczy się informacji finansowych firmy – płynności pieniężnej i bezpieczeństwa majątkowego. Inwestor Inwestorzy, przeważnie gotowi są powziąć nieco większe ryzyko, niż instytucje kredytowe. Jednak z racji większej, niż w sytuacji banków, ilości zgłoszeń, interpretacja biznesplanów jest bardziej szczegółowa oraz częściej są one odrzucane. Działalnościami najchętniej wspomaganymi w tej sytuacji, są przedsiębiorstwa funkcjonujące w branżach technologii oraz usług. Fundusze unijne Część instytucji unijnych udziela pożyczek, inne przyznają bezzwrotne granty. Również one zwracają uwagę na zdolności budżetowe firmy, jednak nie jest to jedyny wymóg, otrzymania funduszy pieniężnych. Oceniając plan biznesowy, fundusz bierze pod uwagę również to, czy przyznane wsparcie będzie zgodne z celami realizowanymi przez organizację – może to być przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizowanie osób zamieszkujących małe miejscowości, promowanie agroturystyki i inne. Polecamy:
Odpowiedzialność materialna Karta szkolenia wstępnego bhp Lista obecności
 

Katalog stron internetowych