Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarcza zobligowani są do płacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne do odpowiedniego, ze względu przynależności, oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do którego zatem oddziału odprowadza się składki? Oddziałem ZUS odpowiednim do uiszczania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zarówno za przedsiębiorcę, jak i pracowników, jest placówka terytorialnie przyporządkowana siedzibie firmy. W Polsce występują 43 oddziały, wraz ze swoimi jednostkami terenowymi. Główne siedziby ZUS-u zlokalizowane są w:
 • Wrocławiu
 • Łodzi
 • Bielsku-Białej
 • Częstochowie
 • Sosnowcu
 • Warszawie
 • Lublinie
 • Zielonej Górze
 • Warszawie
 • Legnicy
 • Poznaniu
 • Radomiu
 • Ostrowie Wielkopolskim
 • Rybniku
 • Szczecinie
 • Tomaszowie Mazowieckim
 • Koszalinie
 • Wałbrzychu
 • Gorzowie Wielkopolskim
 • Płocku
 • Opolu
 • Toruniu
 • Krakowie
 • Jaśle
 • Chrzanowie
 • Nowym Sączu
 • Gdańsku
 • Zabrzu
 • Olsztynie
 • Słupsku
 • Tarnowie
 • Siedlcach
 • Białymstoku
 • Kielcach
 • Rzeszowie
 • Biłgoraju
 • Bydgoszczy
 • Elblągu
 • Warszawie
 • Pile
 • Chorzowie
Do którego dnia miesiąca trzeba opłacić składki ZUS? Właściciele działalności gospodarczych zobligowani są do zapłacenia składki na ubezpieczenia społeczne do 10 dnia każdego miesiąca - jeżeli opłacają składki tylko za siebie. Z kolei, do 15 dnia każdego miesiąca właściciel firmy powinien uiścić składki także za inne osoby, to jest zleceniobiorców albo pracowników. W sytuacji gdy 10 albo 15 dzień miesiąca wypada w weekend albo inny dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas termin płatności wypada następnego dnia roboczego, po dniu wolnym. Płatność składek do ZUS-u musi być dokonana za pomocą przelewu bankowego, na poczcie, w banku lub przez Internet. Należy pamiętać, że data opłacenia przelewu to data wyjścia pieniędzy z konta płatnika, a nie data złożenia przelewu. Jeśli właściciel firmy opłaca ubezpieczenie zdrowotne dobrowolnie to spóźnienie nie powoduje konieczności naliczania odsetek, jeżeli z kolei jest to ubezpieczenie obowiązkowe , wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych naliczy odsetki (nie będą one jednak pobrane, jeżeli będą mniejsze niż 6,60 złotych). Warto także pamiętać, że od każdej, dodatkowo prowadzonej działalności gospodarczej, jest obowiązek odprowadzania dodatkowej składki zdrowotnej, tak wiec prowadząc dwie działalności gospodarcze, płacić należy dwie składki zdrowotne. Darmowe ogłoszenia