Odsetki od kredytu w kosztach firmy Prowadzenie własnej działalności gospodarczej często może wiązać się z zaciągnięciem kredytu na sfinansowanie bieżących wydatków firmy lub innych wydatków, które mają usprawnić prowadzenie firmy. Jednak jak rozliczyć taki kredyt w kosztach firmy? Czy raty oraz odsetki od kredytu można zaliczyć do kosztów podatkowych? Odpowiadamy poniżej.

Kredyt na firmę czy na osobę fizyczną?

Podatnik może zaciągnąć kredyt zarówno jako osoba fizyczna, jak i podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Jednak nie ma to większego znaczenia. Bowiem istotny jest tutaj cel na jaki pieniądze z kredytu zostaną przeznaczone.

Prowizja i ubezpieczenie kredytu a koszty firmy

W ramach zaciągniętego kredytu przedsiębiorca musi liczyć się z dodatkowymi opłatami. Otóż zaciągnięcie kredytu zazwyczaj wiąże się z pobraniem przez bank prowizji. Może również wymagać ubezpieczenia kredytu. Jeśli więc kredyt został zaciągnięty na cele firmowe to wydatki te mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych. Jednak, by móc zaliczyć je do kosztów firmy wydatki te muszą być opłacone.   W sytuacji, gdy kredyt został zaciągnięty na zakup środka trwałego to jeśli prowizja i ubezpieczenie jeśli zostało opłacone przed wprowadzeniem go do firmy będą powiększać wartość początkową środka trwałego.

Odsetki od kredytu w KPiR

Jak stanowi art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztem mogą być wyłącznie opłacone odsetki od kredytu zaciągniętego na cele firmy. Istotne znaczenie ma jednak fakt, że gdy kredytem został sfinansowany zakup środka trwałego to odsetki naliczone do dnia przyjęcia środka trwałego do używania będą zwiększać jego wartość początkową. Z kolei odsetki zapłacone po wprowadzeniu środka trwałego do firmy będą zaliczane bezpośrednio do kosztów podatkowych. Wówczas należy je wykazać w KPiR w kolumnie 13 w dacie faktycznej zapłaty.

Rata kapitałowa kredytu firmowego

Przedsiębiorca, który zaciągnął kredyt na cele firmowe nie może do kosztów podatkowych zaliczyć raty kapitałowej kredytu. Bowiem raty kapitałowe uwzględniane są w KPiR na podstawie dokumentu zakupu bądź w przypadku zakupu środka trwałego poprzez odpisy amortyzacyjne. W związku z powyższym jeśli kredyt został zaciągnięty na cele firmowe to prowizja od kredytu, jego ubezpieczenie oraz odsetki mogą stanowić koszt podatkowy. Jednak warunkiem zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest ich opłacenie. misiasty.pl i2e.pl