Odwrotne obciążenie - wszystko co musisz wiedzieć

Zakres towarów, przy których stosuje się odwrotne obciążenie od 1 lipca 2015 r. został rozszerzony. Zmiany te mogą wywołać małą rewolucję w niektórych dziedzinach działalności. Dlatego warto wiedzieć o wprowadzonych zmianach.

 

Odwrotne obciążenie - na czym polega?

Zazwyczaj podatek VAT od sprzedaży towarów i usług rozlicza sprzedawca. Jednak odwrotne obciążenie stanowi wyjątek od powyższej zasady. Bowiem odwrotne obciążenie charakteryzuje się tym, że obowiązek rozliczenia VAT ze sprzedaży towarów i usług zostaje przeniesiony ze sprzedawcy na nabywcę. Ponadto nabywca jest także podmiotem uprawnionym do odliczenia podatku naliczonego z tej transakcji.

Odwrotne obciążenie - rozszerzenie zakresu towarów

Wykaz towarów objętych odwrotnym obciążeniem został przedstawiony w załączniku nr 11 ustawy o VAT. Został on poszerzony o dodatkowe towary. Zalicza się do nich m.in.:

  • arkusze żeberkowe ze stali niestopowej,
  • złoto inwestycje w rozumieniu art. 121 ustawy o VAT,
  • metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu - wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu,
  • aluminium nieobrobione plastycznie,
  • cynk nieobrobiony plastyczne,
  • nikiel nieobrobiony plastycznie.

Jednak, co szczególnie istotne mechanizmem odwrotnego obciążenia zostały objęte również towary wymienione w  poz. 28a-28c załącznika nr 11 ustawy o VAT, czyli :

  • telefony komórkowe, w tym smartfony,
  • komputery przenośne: tablety, notebooki i laptopy,
  • konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem),
  • pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów.

Odwrotne obciążenie - kto może je stosować

Mechanizm odwrotnego obciążenia może zostać zastosowany jedynie, gdy nabywcą towarów objętych odwrotnym obciążeniem jest czynny podatnik VAT. Bowiem jeśli nabywcą towarów będzie przedsiębiorca zwolniony z podatku VAT, wówczas transakcję należy rozliczyć na zasadach ogólnych.

Odwrotne obciążenie przy sprzedaży sprzętów elektronicznych

Szczególny przypadek, który zasługuje na uwagę to sprzedaż towarów elektronicznych, które zostały wymienione w poz. 28a-28c załącznika nr 11 ustawy o VAT. Bowiem mechanizm odwrotnego obciążenia można zastosować do tych towarów tylko przy spełnieniu pewnych warunków. Mianowicie jeśli łączna kwota transakcji nie przekracza 20 000 zł netto to należy wystawić zwykłą fakturę ze stawką VAT właściwą dla danego towaru. Z kolei jeśli wartość transakcji przekracza 20 000 zł netto należy wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem, pamiętając o tym, że kontrahent musi być płatnikiem VAT.

Deklaracja VAT-27 jako informacja podsumowująca w odwrotnym obciążeniu

Podatnicy podatku VAT od transakcji, dla których płatnikiem podatku VAT jest nabywca muszą składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych dostawach towarów i świadczonych usługach na druku VAT-27.

Deklaracje VAT-27 będą składane za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy. Terminem, w którym należy złożyć taką informację podsumowującą do urzędu skarbowego jest 25. dzień miesiąca następujący po zakończonym miesiącu, pod warunkiem, że podatnik rozlicza się miesięcznie.

 Polecamy: kalkulator płac brutto netto