Coraz większa ilość, zwłaszcza małych, przedsiębiorców [decyduje się na prowadzenie firmy|prowadzi przedsiębiorstwo we własnym domu czy mieszkaniu. Czy istnieje możliwość zakwalifikowania w koszty prowadzenia firmy części wydatków na mieszkanie?

Opłata za media w kosztach uzyskania przychodów

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Przedsiębiorca ma więc sposobność odliczenia od podatku wszelkich tych wydatków, pod tym jednakże warunkiem, że dowiedzie ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Ponadto, do obowiązków przedsiębiorcy należy prowadzenie prawidłowo sporządzonej dokumentacji, obrazującej wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów. Na początku powinno się wyszczególnić, jaką część mieszkania będzie stanowiła siedziba działalności gospodarczej,czyli jej biuro. Najwygodniej jest przeznaczyć na nie odrębne pomieszczenie, bo można będzie wówczas precyzyjnie, na podstawie powierzchni, określić proporcję powierzchni działalności gospodarczej do powierzchni mieszkalnej. Na tej podstawie do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorstwa można zakwalifikować stosowną część opłat za media. Trzeba jednak wydatki na wodę, ogrzewanie, prąd wliczyć w koszty na podstawie osobnych liczników przypisanych do biura, ponieważ wielokrotnie urzędy skarbowe kwestionują wspólne rozliczanie kosztów prywatnych i firmowych.