Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży towarów lub usług, ma obowiązek ewidencjonowania przychodów za pomocą kasy fiskalnej – musi wówczas pamiętać o przekazywaniu klientom paragonów będących dowodami transakcji.

Nazwy towarów i usług na paragonie fiskalnym

Przedsiębiorca samodzielnie powinien określić na paragonie nazwy towarów lub usług. Czym kierować się podczas rejestrowania danych? Przede wszystkim należy pamiętać, że uproszczenie tego zadania może stać się powodem kontroli przez urząd skarbowy. Aby uniknąć tego typu konsekwencji, pracodawca musi nadać towarom i usługom nazwy umożliwiające jednoznaczną identyfikację przedmiotu sprzedaży.

Paragon fiskalny – jak określić na nim nazwy towarów i usług?

Zamieszczona na paragonie nazwa nie może być zbyt ogólna – nie sprawdzi się tutaj przykładowo określenie „nabiał”, ale konieczne będzie umieszczenie pojęcia ser, jogurt lub masło. Produkt powinien być oznaczony w sposób niewzbudzający wątpliwości, co do przedmiotu transakcji. Ma to na celu przede wszystkim umożliwienie kupującemu zidentyfikowania towaru lub usługi, co jest niezbędne do sprawdzenia zgodności cen oferowanych i zamieszczonych na rachunku. Jest to też istotne dla organów podatkowych, gdyż umożliwia im sprawdzenie poprawności rozliczeń. Jeśli nazwy towarów i usług na paragonie nie pozwalają na identyfikację przedmiotu sprzedaży, należy je niezwłocznie uszczegółowić. Każdy przedsiębiorca powinien pamiętać, że paragon fiskalny jest dowodem transakcji, a więc ważnym dokumentem, którego nie warto lekceważyć. Zobacz też:

karta szkolenia wstępnego bhp lista obecności niewykorzystany urlop