Podstawowym dokumentem księgowym jest faktura. Zdarza się jednak, że przedsiębiorcy zapominają o fakturze i jedynym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji jest paragon. W związku z tym pojawia się pytanie czy paragon fiskalny może stanowić podstawę do zaksięgowania wydatku w kosztach? Sprawdź, odpowiedź w artykule!

Co powinien zawierać paragon fiskalny?

Paragon fiskalny zawierać powinien co najmniej:

 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;
 • numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);
 • numer kolejny wydruku;
 • datę oraz godzinę i minutę sprzedaży;
 • oznaczenie „PARAGON FISKALNY”;
 • nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi;
 • ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku;
 • wartość rabatów lub narzutów, o ile występują;
 • wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów;
 • wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;
 • łączną kwotę podatku;
 • łączną kwotę sprzedaży brutto;
 • oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto;
 • kolejny numer paragonu fiskalnego;
 • numer kasy i oznaczenie kasjera - przy więcej niż jednym stanowisku kasowym;
 • numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) - na żądanie nabywcy;
 • logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

Paragon fiskalny w KPiR

Co do zasady podstawą księgowania kosztów w KPiR jest faktura. W niektórych przypadkach dopuszcza się jednak ujęcie wydatku w KPiR na podstawie paragonu. Zgodnie z § 14 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, na podstawie paragonu fiskalnego księgować można takie wydatki, jak:

 • zakup w jednostkach handlu detalicznego materiałów, środków czystości i BHP oraz materiałów biurowych.
 • wydatki poniesione za granicą na zakup paliwa oraz olejów.

Inne wydatki udokumentowane paragonem nie mogą zostać zaliczone do kosztów, przedsiębiorca w takiej sytuacji ma prawo zwrócić się o wystawienie faktury do paragonu. Zobacz też:

Podatek od umowy zlecenia Kalkulator wynagrodzenia netto urlop wypoczynkowy

Katalog Stron