Podatek zryczałtowany - jak obliczyć zaliczkę? Podatek zryczałtowany - jak obliczyć zaliczkę? Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy  przy podatku zryczałtowanym jest o wiele prostsze niż w przypadku prowadzenia KPiR. Bowiem podatek zryczałtowany nie uwzględnia kosztów, które podatnik poniósł w celu uzyskania przychodu. Kwotę przychodów można pomniejszyć jedynie o zapłacone w danym okresie rozliczeniowym składki na ubezpieczenie społeczne. Natomiast obliczoną kwotę podatku można dodatkowo pomniejszyć o opłacone w danym okresie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Podatek zryczałtowany - sposób wliczania zaliczki

Aby obliczyć zaliczkę na zryczałtowany podatek dochodowy należy:

  1. Od kwoty przychodu odjąć opłaconą w danym okresie rozliczeniowym składkę na ubezpieczenie społeczne oraz składki z poprzednich miesięcy tego roku, które nie zostały wcześniej wykorzystane w wyliczeniach.

  2. Uzyskaną w ten sposób kwotę należy zaokrąglić do pełnych złotych oraz pomnożyć przez wartość stawki procentowej podatku dotyczącej tego rodzaju przychodu.

  3. Od uzyskanej kwoty podatku do opłacenia należy odjąć kwotę opłaconej w danym okresie rozliczeniowym składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy ubezpieczenia zdrowotnego, nie cała składka) oraz składki z poprzednich miesięcy tego roku, które nie zostały wcześniej wykorzystane w wyliczeniach.

  4. Kwotę podatku zaokrąglamy do pełnych złotych - uzyskana w ten sposób kwota podlega wpłacie do urzędu skarbowego.