Podstawowym obciążeniem podatkowym dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jest podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek osobowy od osób prawnych (CIT) oraz podatek od towarów i usług, czyli podatek VAT.

Podatek VAT - Podatki dla firm

Podatnikami podatku od towarów i usług są wszelkie podmioty, samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat tej działalności. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega natomiast:
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
  • import towarów,
  • eksport towarów,
  • płatna dostawa towarów i płatne świadczenie usług na terytorium kraju,
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
Od prawidłowo ustalonej podstawy (kwoty transakcji lub obrotu) należy odprowadzić podatek VAT w wysokości 23 proc., 8 proc., bądź 5 proc.

Podatek dochodowy - Podatki dla firm

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) podlegają wszystkie dochody (czyli przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu) pochodzące z indywidualnej działalności gospodarczej oraz ze spółek osobowych, bez względu na ich źródło. Do kosztów uzyskania przychodu zalicza się natomiast wszystkie wydatki, poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Dla przykładu: jeżeli firma posiada pojazd wzięty w leasing to do kosztów uzyskania przychodu zalicza się comiesięczne raty leasingowe. Zgodnie z ustawą, każdy przedsiębiorca ma także obowiązek uiszczania do urzędu skarbowego zaliczki na poczet tego podatku do dnia 20 każdego miesiąca.