Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, które z poniesionych przez przedsiębiorców wydatki mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, a które nie. Jak wynika z art. 22 ust. 1 ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Natomiast powyżej wspomniany art. 23 określa, które z wydatków nie stanowią koszt uzyskania przychodu, a co za tym idzie nie przyczyniają się do obniżenia podatku dochodowego. Wśród wielu ustawa wymienia również niektóre podatki. Za koszt uzyskania przychodu kategorycznie nie uznaje się podatku dochodowego oraz podatku od spadków i darowizn (art. 23 ust. 1 pkt. 12 ustawy). Podatek VAT może niekiedy stanowić koszt co zostało określone w  art. 23 ust.1 pkt. 43 ustawy. Podmioty zwolnione z VAT są tą charakterystyczną grupą podatników, którzy nie mogą odliczyć podatku naliczonego od dokonanych zakupów, ani ubiegać się o jego zwrot w związku z czym wartość brutto z faktury stanowi koszt uzyskania przychodu. Podobnie wygląd sytuacja gdy przedsiebiorca ten dokonuje importu usług lub WNT, wówczas naliczony podatek stanowi koszt uzyskania przychodu, gdyż ze względu na zwolnienie nie może go odliczyć Co do zasady, w przypadku podmiotów będących czynnymi podatnikami podatek od towarów i usług nie jest tutaj kosztem. Jednak jak od każdej reguły i w tym zakresie istnieją pewne odstępstwa. Art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT mówi o  odliczania podatku od usług hotelowych i gastronomicznych. Wyjątkiem w tej sytuacji jest nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób. Polecamy: Katalog Stron Limey.pl   Interesującym przypadkiem jest zakup samochodu osobowego do firmy. Podatnik przy tego typu transakcji może odliczyć maksymalnie 60% podatku VAT, jednak nie więcej niż 6.000 zł. Pozostała część nieodliczonego podatku zwiększa wartość początkową samochodu podlegającą amortyzacji. Podatnik również przy zakupie paliwa do samochodu osobowego, nie może odliczyć podatku VAT, a co za tym idzie koszt stanowi cała wartość brutto z faktury. Gdy wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego są rozliczane w ramach ewidencji przebiegu pojazdu, czyli tzw. kilometrówki wówczas sytuacja dotycząca paliwa wygląda analogicznie. Przedsiębiorca, który wykonuje zarówno działalność zwolnioną jak i opodatkowaną (sprzedaż mieszana) wówczas dokonuje proporcjonalengo podziału podatku VAT naliczonego (zakup). Część dotycząca działalności opodatkowanej pomniejsza podatek należny, natomiast część dotycząca działalności zwolnionej stanowi koszt uzyskania przychodu. Lista ta nie jest zamknięta. Do najczęściej spotykanych podatków ujmowanych w kosztach firmowych można zaliczyć m.in. podatek od środków transportu wykorzystywanych w ramach transportowej działalności gospodarczej. Również podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) występujący np. przy zakupach na podstawie umowy kupna- sprzedaży  czy też podatek od nieruchomości użytkowanych w prowadzonej działalności. Zobacz też:

Okresy nieskładkowe