Wielu niechętnych było przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Twierdzili oni, iż Unia Europejska nie zagwarantuje nam nic dobrego, a wprost odwrotnie – będziemy zmuszeni dokładać do większej liczby rzeczy, takich jak na przykład żywność. Obecnie, po kilku latach od wstąpienia do Unii Europejskiej, posiada ona w dalszym ciągu równocześnie swoich zwolenników, jak i wrogów. Jednak jaka by nie była, na uwadze trzeba mieć fakt, iż to za jej sprawą obecnie wielu rodzimym właścicielom firm żyje się lepiej. Dzieje się tak za przyczyną różnego typu projektów pomocowych, takich jak pomoc de minimis. Pomoc de minimis to szczególny typ dotacji, który przyznawany jest tylko małym płatnikom podatkowym, którzy dopiero niedawno rozpoczęli swoją działalność gospodarczą lub którzy zrobili to już jakiś czas temu, jednak wypełniają oni określenie małego płatnika podatkowego; albo też płatnikom podatkowym, którzy rozpoczęli działalność (bez względu na obrót, jaki zdobyli), ale tylko w roku założenia działalności. Właściciel firmy, który stara się o udzielenie mu świadczenia w formie pomocy de minimis, powinien przedstawić adekwatnemu organowi, który przyznaje wyżej wymienione świadczenie finansowe, zaświadczenie, w którym prawidłowo określone będzie, czy płatnik podatku w ciągu trzech lat korzystał z tego rodzaju pomocy, a jeśli tak, to w jak dużym zakresie. Jest tak, ponieważ w koncepcji tego rodzaju pomocy jest nienaruszalność zasad konkurencji, co skutkuje wyłącznie niewielkimi pieniężnymi zapomogami dla przedsiębiorstw. Beneficjenci projektu otrzymać mogą nawet 200 tys. euro w przeciągu trzech lat (100 000 euro – to ograniczenie dla przedsiębiorstw z zakresu drogowego transportu). Naturalnie, są także i pozostałe ograniczenia, z którymi warto się zapoznać adekwatnie wcześniej. Przykładowo – firma mające niezadowalające wyniki finansowe (wyniki nie mogą maleć, firma nie może być na skraju bankructwa). Z pomocy de minimis nie mogą skorzystać również właściciele firm, którzy chcą włożyć świadczenia pieniężne na kupno pojazdów czy przetwarzanie oraz wdrażanie do obrotu towarów rolnych. Lista obwarowań jest dość spora, ale pod uwagę trzeba brać także fakt, że pomoc ta może zostać wykorzystana w wielu sytuacjach, które także trzeba sprawdzić nim sięgnie się po ostateczne środki. Zobacz też:
zus zfa