Posiadanie długu nigdy nie jest niczym przyjemnym, zwłaszcza, gdy druga strona agresywnie dochodzi swoich roszczeń. Warto jednak wiedzieć, że nie zawsze ma on prawo żądać pieniędzy. Wierzyciel ma prawo i może wystąpić do odpowiednich instytucji państwowych w celu dochodzenia swoich należności. Co równi istotne, wierzyciel wobec dłużnika może podejmować różnego rodzaju kroki prawne, w celu [dochodzenia swojego roszczenia|odzyskania swoich pieniędzy. Zachodzą jednakże sytuacje, w których mocodawca przewiduje możliwość nieoddawania wierzytelności. Przedawnienie długów w obrocie gospodarczym Zgodnie z definicją, zawartą w art. 117 § 2 Kodeksu Cywilnego, po upływie terminu przedawnienia dłużnik może uchylić się od zaspokojenia roszczenia. Ogólny termin, po którym roszczenia ulegają przedawnieniu to okres dziesięciu lat, liczonych od dnia, w którym powstał obowiązek uregulowania należności. Jednak, ze względu na różne rodzaje zobowiązań finansowych, okres przedawnienia niektórych należności został ustawowo skrócony do 3 lat , a niekiedy nawet do jednego roku i tak:
  • trzyletni termin przedawnienia występuje w sprawach związanych z prowadzeniem firmy, to jest z tytułu kary umownej, przewidzianej w umowie miedzy kontrahentami, z tytułu niezapłaconej lub niezwróconej kaucji oraz z tytułu niezapłaconej lub niezwróconej przedpłaty i zaliczki
  • 2 letni termin przedawnienia występuje co do wszelkich transakcji sprzedażowych (rachunków, faktur) i co do roszczeń z tytułu umowy o dzieło
  • jednoroczny termin przedawnienia występuje co do roszczeń z tytułu umowy przewozu osób czy mienia, z tytułu zawarcia umowy przedwstępnej , jak również z tytułu roszczeń związanych z wynajmem lokalu
Po okresie przedawnienia wierzyciel nie może zmusić dłużnika do zwrócenia długu. Zobacz też:
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów jak księgować osoba współpracująca