W przypadku braku środków finansowych często korzystamy z obcych źródeł finansowania jak pożyczka czy kredyt. Dla klientów zarówno pożyczka jak i kredyt są traktowane jak synonimy. Jednakże są to różne produkty finansowe a pomiędzy pożyczką i kredytem jest wiele istotnych różnic. Dowiedzmy się czym jest pożyczka a czym kredyt.

Kredyt - pojęcie

Kredyt jest produktem finansowym, który określa Prawo bankowe, udzielać go mogą tylko i wyłącznie banki lub SKOK-i. Natomiast umowa kredytowa jest zawierana na określony cel, który należy przestrzegać. Elementy jakie powinna zawierać umowa kredytowa:

  • musi być zawarta na piśmie a także uwzględniać informacje dotyczące m.in.: wysokości kredytu, zasad i terminu spłaty, wysokości oprocentowania, przeznaczenia środków - cel kredytu;
  • jest umową odpłatną;
  • udzielana wyłącznie przez bank oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe;
  • kredytobiorca jest objęty znacznie lepszą ochroną niż w przypadku pożyczek;
  • dotyczy tylko środków pieniężnych;

Warto zaznaczyć, że jeśli kredytobiorca przeznaczy środki otrzymane z kredytu na inny cel niż były one przeznaczone wówczas bank może cofnąć kredyt i zażądać natychmiastowej spłaty kredytu. Jego historia kredytowa jest sprawdzana w BIK-u zanim zostanie przyznany kredyt.

Pożyczka - pojęcie

Pożyczka natomiast jest uregulowana w kodeksie cywilnym. Pożyczki może udzielić każdy a więc osoba fizyczna jak i instytucja oraz nie dotyczy ona tylko środków pieniężnych. Nie trzeba podawać żadnego konkretnego celu na jaki chce się pożyczyć gotówkę, można ją przeznaczyć na co tylko się chce. Pożyczka może być zawarta w dowolnej formie nawet ustnej jeżeli jej kwota nie przewyższa wartości 500 zł. Aby otrzymać pożyczkę wymagane jest znacznie mniej dokumentów, może być przyznana np. wyłącznie na podstawie dowodu osobistego, a także jest mniej formalności. Mimo, że pożyczkę jest łatwiej otrzymać warto się zastanowić i porównać koszty jakie zostaną poniesione w związku z jej otrzymaniem a jakie są w przypadku kredytu. Różnice związane z oprocentowaniem mogą być spore. Zarówno pożyczka, jak i kredyt wiążą się ze sporządzeniem umowy. Konieczne jest dokładnie przeczytanie zarówno umowy kredytowej jak i pożyczkowej i zobaczyć jakie są ostateczne ich koszty. Gdyż różnice mogą być: w czasie spłaty, kwoty zadłużenia oraz zasady ich udzielania. O podstawowych różnicach występujących pomiędzy kredytami a pożyczkami powinien wiedzieć każdy, gdyż te dwa pojęcia są często ze sobą mylone. Zobacz też: >> Co wybrać – pożyczkę hipoteczną czy gotówkową?