Z kredytów i pożyczek korzysta coraz więcej osób. Otrzymanie kredytu pozwala na poprawę sytuacji materialnej i eliminuje niedobór gotówki. Oczywiście należy pamiętać, aby zobowiązanie kredytowe spłacać regularnie w określonym terminie. Jednakże może się zdarzyć, iż płatności nie będą spłacane. W takiej sytuacji bank może dokonać wypowiedzenia kredytu. Należy wiedzieć, że dla banku jest to ostateczność i znać konsekwencje jakie niesie wypowiedzenie kredytu przez bank.

Wypowiedzenie kredytu - przyczyny

W umowie kredytowej powinny być dokładnie opisane warunki kiedy można wypowiedzieć kredyt dotyczy to zarówno dla kredytodawcy jak i kredytobiorcy. Jest to również określone w ustawie Prawo bankowe. Zwykle bank wypowiada umowę kredytu, gdy kredytobiorca nie spłaca swojego zobowiązania. Ale oprócz tego również z innych przyczyn bank może wypowiedzieć umowę kredytu:

  • nie dokonywanie spłat kilku rat w terminie - ilość zależy od banku;
  • wprowadzenie banku w błąd poprzez podanie nieprawdziwych danych - może to dotyczyć np. zawyżenia dochodów w zaświadczeniu o sytuacji finansowej, czy baraku informacji o posiadaniu dzieci;
  • obniżenie zdolności kredytowej - w przypadku utraty źródła dochodu;
  • wykorzystanie kredytu na inny cel a więc niezgodnie z przeznaczeniem;
  • znaczący spadek wartości zabezpieczenia kredytowego - gdy kredyt zaciągany jest pod np. nieruchomość.

Wypowiedzenie kredytu - konsekwencje

Wypowiedzenie kredytu przez bank jest bardzo proste. Jeśli do tego dojdzie wówczas kredytobiorca jest zobowiązany do zwrócenia całego długu. Jeżeli chodzi o termin wypowiedzenia to musi on być:

  • przeważnie nie krótszy niż 30 dni,
  • 7 dni w przypadku, zagrożenia upadłością - chodzi głównie o przedsiębiorców,
  • 2 miesiące jeśli jest to kredyt odnawialny.

Jednakże może się zdarzyć że umowa kredytowa będzie przewidywać dłuższy okres wypowiedzenia, ale to jest uzależnione od banku. W większości wypowiedzenie kredytu jest spowodowane opóźnieniem w spłatach rat. Oczywiście kredytobiorca musi otrzymać wezwania do zapłaty zanim nastąpi wypowiedzenie kredytu. Warto wiedzieć, że w przypadku dokonania spłaty tych zaległych rat bank może cofnąć wypowiedzenie umowy, należy to wówczas ustalić z bankiem. W przypadku uprawomocnienia się wypowiedzenia kredytu, kredytobiorca musi się liczyć z tym, iż będzie musiał spłacić całe zobowiązanie.