W prowadzeniu działalności gospodarczej niezwykle istotną rolę odgrywają wszelkiego rodzaju programy, wspomagające zarządzanie firmą. Od prostych aplikacji do fakturowania, poprzez programy do księgowania, a na narzędziach typu workflow skończywszy. Dlaczego są tak ważne w przedsiębiorczości?   Aplikacje do prowadzenia przedsiębiorstwa przyspieszają proces związany z zarządzaniem pracą biurową i zmniejszają koszty związane z działalnością firmy. Można je podzielić na 4 główne grupy, CRM, programy do fakturowania, programy do księgowania, programy do kadr i płac.

Programy do prowadzenia firmy

Aplikacje do księgowania

Są alternatywą dla drogich biur księgowych. Skierowane są do małych i średnich przedsiębiorstw, a do ich użytkowania nie jest wymagana szeroka wiedza z zakresu przepisów prawa. Występują dwa rodzaje oprogramowań: instalowane na dysku twardym komputera oraz dostępne na platformach internetowych typu SaaS.
 

CRM

CRM jest aplikacją do zarządzania relacjami z kontrahentami. Oprogramowanie posiada rozbudowane bazy danych rozszerzone o funkcjonalności, które pozwalają na pozycjonowanie kontaktów zarówno pod względem hierarchii, jak i płatności. Dodatkowo, umożliwiają:
  • tworzenie zestawień płatności,
  • analizę obrotów z danym kontrahentem,
  • wprowadzenie danych kontrahentów,
  • tworzenie historii kontaktów z kontrahentem,
  • tworzenie historii sprzedaży wraz z informacją o zaległościach w płaceniu faktur,
  • planowane wydarzeń związanych z kontrahentem,
  • tworzenie historii wydatków,
  • zestawienie historii przekazanych dokumentów, ułożonych chronologicznie.

Program do fakturowania

To jedne z najprostszych oprogramowań, wspomagających pracę w biurze. Przy ich pomocy tworzone i przechowywane są wszelkie rachunki, faktury oraz dokumenty sprzedażowe.

Programy kadrowo-płacowe

To aplikacje umożliwiające tworzenie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej w firmie. Za ich pomocą obliczane są wynagrodzenia, obliczane są składki ZUS-owskie , a także tworzone są listy płac, karty wynagrodzeń, ustalana jest wysokość zaliczki na poczet podatku dochodowego oraz kartoteki osobowe.