laptopJednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka cywilna, jako przedsiębiorstwa nie posiadające osobowości prawnej, należy zgłosić do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej - CEIDG. W chwili, gdy przedsiębiorca podejmuje decyzję o przekształceniu swojej firmy w spółkę osobową lub kapitałową, konieczne jest zgłoszenie wprowadzanych zmian do CEIDG.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do zgłoszenia do CEIDG założenia nowej firmy, jeśli jej forma to jednoosobowa działalność gospodarcza albo spółka cywilna. Także podczas zmiany danych konieczne jest poinformowanie urzędu za pomocą formularza CEIDG-1.

Jeśli natomiast firma ma przybrać formę spółki osobowej bądź też kapitałowej, należy ją zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego. Zdarza się także, że przedsiębiorca rozpoczynający działalność od którejś z form nie posiadających osobowości prawnej, decyduje się wraz z rozwojem przedsiębiorstwa na przekształcenie go w bardziej zaawansowaną formę. W takiej sytuacji, oprócz formalności związanych z zakładaniem spółki kapitałowej lub osobowej, należy także pamiętać o konieczności zgłoszenia zmian do CEIDG.