Rachunek uproszczony był dokumentem wystawianym przez podmiot gospodarczy będący podatnikiem VAT przy sprzedaży usług lub towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności. Był, ponieważ na podstawie nowelizacji przepisów został zniesiony w 2000 roku.

Do 2000 roku rachunek uproszczony, zawierał takie same informacje, jak faktura, różnił się zaledwie opisem w nagłówku, ponieważ zamiast frazy FAKTURA VAT widniał napis RACHUNEK UPROSZCZONY.

Ważne jest, iż rachunek uproszczony służył do czegoś zupełnie innego niż rachunki obecnie wystawiane w obrocie gospodarczym. Przede wszystkim w dawnym stanie prawnym, rachunek uproszczony był wystawiany przez czynnych podatników VAT, a nie tak, jak obecnie - przez podmioty korzystające z podmiotowego lub przedmiotowego zwolnienia z VAT. Służył on dokumentowaniu transakcji świadczonych wyłącznie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Zmiany, mimo iż wprowadzone ponad 13 lat temu w dalszym ciągu mogą powodować małe zamieszanie, szczególnie wśród osób, które prowadzą działalność od dłuższego czasu. Przyzwyczajenie do utartego przez lata nazewnictwa sprawia, że część przedsiębiorców nadal poszukuje wzoru o rachunku uproszczonego i mylnie w taki sposób nazywa rachunek zwykły.