Refaktura usług na rzecz zagranicznego kontrahenta Refaktura usług na rzecz zagranicznego kontrahenta Refaktura usług na rzecz zagranicznego przedsiębiorcy może przysparzać podatnikom niemałych problemów. Celem refakturowania jest przeniesienie kosztów na podmiot, który faktycznie z danej usługi korzysta. Refaktura jest zwykłą fakturą ale wystawioną przez podatnika, który pośredniczy pomiędzy usługodawcą a rzeczywistym odbiorcą usługi.

Refaktura usług na podmiot zagraniczny

W sytuacji, gdy polski podatnik refakturuje usługę na rzecz kontrahenta zagranicznego powinien zachować się tak, jakby sam świadczył daną usługę. W związku z tym konieczne jest określenie miejsca świadczenia, a co za tym idzie opodatkowania refakturowanej usługi oraz właściwej stawki VAT.

Jak opodatkować refakturę na podmiot zagraniczny?

W kwestii opodatkowania refaktury dokonywanej na zagraniczny podmiot istotne znaczenie ma  miejsce świadczenia odsprzedawanej usługi Jeśli miejsce świadczenia odsprzedawanej usługi znajduje się na terytorium Polski, wówczas na refakturze należy umieścić stawkę VAT właściwą dla odsprzedawanej usługi. Natomiast w sytuacji, gdy miejsce świadczenia odsprzedawanej usługi znajduje się poza terytorium Polski to należałoby wystawić fakturę uproszczoną, czyli bez stawki VAT, kwoty podatku i kwoty należności wraz z podatkiem VAT.

Refaktura usługi hotelowej

W przypadku usług świadczonych na nieruchomościach zastosowanie znajdzie art. 28e ustawy o VAT. Zgodnie z którym miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia nieruchomości. W związku z powyższym jeśli hotel położony jest na terenie Polski to dokonując refaktury usługi hotelowej na rzecz zagranicznego kontrahenta należy zastosować krajową stawkę VAT, czyli taką samą jaka znajduje się na fakturze pierwotnej wystawionej przez hotel. Podsumowując, dokonując refaktury usług na rzecz zagranicznego kontrahenta o sposobie refakturowania decyduje rodzaj usługi i miejsce jej świadczenia. Dlatego też dokonując refaktury należy przede wszystkim wziąć pod uwagę te aspekty.