Rejestracja sprzedaży internetowej na kasie fiskalnej - pytanie

Mam zarejestrowaną działalność w dwóch miejscach - siedzibie oraz pod dodatkowym adresem. Prowadzę sklep internetowy, który będzie obsługiwany tylko z siedziby, nie zatrudniam nikogo. Czy muszę kupić kasę fiskalną do obu zgłoszonych miejsc wykonywania działalności? Czy powinnam w ogóle nabijać całą sprzedaż ze sklepu internetowego na kasę, czy wystarczy wystawiać faktury?   Izabela, Lublin

Rejestracja sprzedaży internetowej na kasie fiskalnej - odpowiedź

Dokonując sprzedaży internetowej można pod pewnymi warunkami skorzystać ze zwolnienia z kasy rejestrujacej. Jeżeli takie zwolnienie Pani nie przysługuje, co do zasady wystarczy jedna kasa fiskalna (np. kasa przenośna czy drukarka fiskalna). Ale tylko w sytuacji, kiedy sprzedaż w obu miejscach na raz nie jest możliwa. W innym przypadku kasy rejestrujące muszą się znajdować w obu lokalizacjach. Co do drugiego pytania - jeżeli jest Pani zobligowana do rejestrowania na kasie fiskalnej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w tym wypadku sprzedaży internetowej na rzecz osoby prywatnej w pierwszej kolejności powinna zostać wykazana na kasie fiskalnej. Następnie, jeżeli klient wyrazi taką potrzebę - może Pani wystawić tzw. fakturę do paragonu.