Roczne zeznanie sprawia, że podatnicy bardzo często popełniają błędy. Nie każdy wie, z jakich ulg może korzystać albo czy przysługuje mu rozliczenie z małżonkiem. Często też zeznania podatkowe wysyłane są bez podpisu. Sprawdź, o czym powinieneś pamiętać, wypełniając rozliczenie roczne.   Możesz wysłać PIT pocztą lub kurierem Podatnik nie musi osobiście pojawiać się w urzędzie skarbowym, aby złożyć roczne zeznanie. Może ją wysłać np. pocztą - w tej sytuacji datą złożenia dokumentu będzie data nadania go na poczcie. W innym przypadku - np. kuriera, datą złożenia dokumentu będzie data dostarczenia go do urzędu skarbowego.   PIT bez podpisu nie jest ważny Równie dobrze można PIT-u nie składać w ogóle, ponieważ deklaracja bez podpisu nie jest po prostu ważna. W takiej sytuacji można albo cała deklarację wypełnić od nowa i tym razem pamiętać o podpisie, albo wybrać się do urzędu skarbowego i złożyć podpis na wypełnionym już dokumencie. Zazwyczaj urzędy skarbowe dzwonią do podatników z prośbą o pojawienie się w siedzibie i złożenie podpisu.   Nie rozliczysz się wspólnie z małżonkiem Podatnicy rozliczający się  podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, kartą podatkową, a także podatkiem tonażowym nie mogą się wspólnie rozliczać. Oprócz tego, aby małżonkowie mogli się ze sobą rozliczyć, muszą pozostawać ze sobą przez cały rok podatkowy, przez cały rok też musi też istnieć między nimi wspólność majątkowa. Dlatego w przypadku podpisania przez małżonków intercyzy lub pozostawaniu w separacji – wspólne rozliczenie również nie będzie możliwe.   Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej? Ulga rehabilitacyjna przysługuje tylko podatnikom, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Przepisy mówią, że odliczyć podatek z tytułu ulgi rehabilitacyjnej mogą osoby niepełnosprawne oraz osoby, które je utrzymują. Jednak aby w świetle prawa osoba była uznana za niepełnosprawną, mus posiadać:

  • orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
  • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową czy też rentę socjalną, albo
  • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia.

  Osoba niepełnosprawna pozostająca na utrzymaniu podatnika musi spelniać powyższe warunki, a jej roczny dochód nie może przekroczyć 9120 zł. Musi być też współmałżonkiem, dzieckiem własnym, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie, pasierbem, rodzicem, rodzicem współmałżonka, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciem lub synową odliczającego. Wypełniając PIT trzeba oczywiście też zwrócić uwagę na rozliczenie się  na właściwym formularzu, podaniu prawidłowych danych i w przypadku składania korekty zeznania podatkowego - załączenia pisemnego uzasadnienia przyczyny. Zobacz też:

wynagrodzenia kalkulator