Domena o odpowiedniej nazwie to jeden z najważniejszych etapów tworzenia firmowej strony internetowej. Odpowiedni adres jest niezwykle ważny z marketingowego punktu widzenia. Prawidłowo dobrana nazwa, która wpada w ucho, może okazać się kluczem do sukcesu.

Domena - dokumentowanie zakupu

Zakup domeny można udokumentować:

  • fakturą - gdy sprzedawcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą;
  • umową sprzedaży - gdy sprzedawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności.

Domena - rozliczenie zakupu

Zakup domeny od firmy

W przypadku przedsiębiorców prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów zakup domeny wykazuje się w kolumnie 13 KPiR - pozostałe wydatki. Jeżeli wydatek będzie służył działalności opodatkowanej nabywca ma prawo do pełnego odliczenia VAT.

Gdy sprzedawcą domeny jest firma zagraniczna wówczas należy pamiętać o rozliczeniu importu usług. Dodatkowo przy transakcjach wewnątrzunijnych trzeba pamiętać o rejestracji jako podatnik VAT UE.

Katalog stron internetowych

Zakup domeny od osoby prywatnej

Gdy nabywca prowadzi księgowość w oparciu o KPiR wówczas zakup domeny również wykazuje się w kol. 13 - pozostałe wydatki. Jednak w tym przypadku trzeba pamiętać o ewentualnej konieczności uiszczenia PCC.

Ważne!

Zakupiona domena nie stanowi wartości niematerialnej i prawnej.

Zobacz też:

Praca przy komputerze Rozliczanie delegacji Obliczanie pensji netto