Krótki opis: Czy podatnik może wystawić fakturę przed wykonaniem usług? Kiedy w takiej sytuacji ma do czynienia z momentem powstania przychodu - przy wystawieniu faktury czy po otrzymaniu zapłaty? Dowiesz się, czytając nasz artykuł. Opis: Możesz wystawić fakturę przed wykonaniem usługi. Musisz jednak pamiętać o kilku istotnych kwestiach - przeczytaj, jakich. Fakturowanie usług przed ich wykonaniem Zasada mówiąca o terminach wystawiania faktur, która obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku, dokładnie określa kiedy podatnik powinien taki dokument wystawić. Fakturę wystawia się co do zasady najpóźniej 15 dnia następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów lub wykonano określoną usługę. Co w przypadku, kiedy podatnik chce wystawić fakturę jeszcze przed wykonanie usługi lub dostarczeniem towaru? Czy jest to w ogóle możliwe? Wyjaśniamy w naszym artykule. Czy można wystawić fakturę przed wykonaniem usług? W celu znalezienia odpowiedzi na to pytanie, należy odnieść się do art. 106i ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług:

art. 106i ust. 7 ustawy o VAT:Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:1) dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;2) otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Jak więc widać, przedsiębiorca może wystawić taką fakturę. Ważne jest jednak, aby dopilnował terminów, ponieważ nie może jej wystawić wcześniej, niż na 30 dni przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi. Jednak, co budzi najczęściej wątpliwość przedsiębiorców, to powstanie przychodu podatkowego w sytuacji wcześniejszego wystawienia faktury. Fakturowanie usług przed ich wykonaniem - moment powstania przychodu Zarówno ustawa o o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych określa moment powstania przychodu z działalności gospodarczej. Co do zasady tym dniem jest dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi. Jednocześnie nie może być to później, niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Według przytoczonych wyżej art. 14 ust. 1c updof oraz art. 12 ust. 3a updop, datą powstania przychodu będą kolejno wszystkie wymienione wyżej czynności. Ostatecznym terminem powstania przychodu może być natomiast zapłata za nie albo wystawienie faktury. Jak więc widać, faktura ma w tym przypadku najmniejszą moc sprawczą. Czy to oznacza, że jeśli zostanie wystawiona przed dokonaniem dostawy towarów albo wykonanie usługi, nie będzie można uznać tego dnia momentem powstania przychodu? Bynajmniej. W takiej sytuacji, pomimo faktu, że czynności te nastąpią później, dniem powstania przychodu będzie co do zasady moment wystawienia faktury. Potwierdza to interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 6 czerwca 2014 r., nr ILPB3/423-126/14-2/EK:

“(...) w sytuacji gdy przed wykonaniem usługi albo częściowym wykonaniem usługi zostanie wystawiona faktura, to przychód powstanie - zgodnie z treścią art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - w dacie wystawienia tej faktury, mimo że wykonanie usługi nastąpi w terminie późniejszym. Jednocześnie należy wskazać, że jeżeli uregulowanie należności nastąpi przed wystawieniem faktury, to właśnie w dniu uregulowania należności powstanie przychód w podatku w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 12 ust. 3a pkt 2 ww. ustawy”

Sama interpretacja odwołuje się do ustawy o CIT, jednak ze względu na analogiczne uregulowania w ustawie o PIT, ma ona zastosowanie do obu grup podatników. Fakturowanie usług przed ich wykonaniem - konsekwencje Istnieją podatnicy, dla których moment wystawienia faktury jest zawsze momentem powstania obowiązku podatkowego. Należą do nich między innymi świadczący usługi budowlane, budowlano-montażowe a także drukujący książki na rzecz innych firm. Podczas wystawiania faktur przed wykonaniem usług powinni więc być ostrożni, ponieważ może to rodzić negatywne konsekwencje z tytułu konieczności wcześniejszego wykazania sprzedaży dla celów rozliczenia podatku dochodowego. Wystawianie faktury na zaliczkę Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, w której wystawiana jest faktura w momencie otrzymania zaliczki na poczet przyszłej usługi czy dostarczenia towaru. Do przychodów z działalności nie zalicza się wpłat pobranych na poczet usług i towarów, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Mówi o tym zarówno  art. 14 ust. 3 pkt 1 updof, jak i art. 12 ust. 4 pkt 1 updop. Warto zaznaczyć, że zaliczka nie ma charakteru definitywnego - można ją zwrócić. Dlatego też nie może stanowić momentu uzyskania przychodu. Nawet w momencie, kiedy zaliczka wynosi 100% kosztu.