W najbliższym czasie zamierzam wspólnie z żoną założyć spółkę cywilną. Obecnie prowadzę samodzielną działalność gospodarczą. Po założeniu spółki część dochodów w dalszym ciągu będę osiągał z samodzielnej działalności gospodarczej, a część w ramach spółki. Czy to oznacza dla mnie zmiany w rozliczaniu, jak wygląda rozliczenie podatku dochodowego z dwóch źródeł ? Jak będzie wyglądała sprawa składek ZUS?

Jakub, Poznań

 

Jeżeli chodzi o rozliczanie dochodów z obu tytułów to wspólne rozliczenie będzie możliwe pod warunkiem, że wybrana zostanie taka sama forma opodatkowania w obu przypadkach. np. Przykładowo, jeżeli rozlicza się Pan według skali podatkowej z tytułu prowadzonej jednoosoobowej działalności i z tytułu udziałów w spółce cywilnej, to możliwe jest wyliczanie jednej zaliczki na podatek dochodowy, w której uwzględniany będzie zarówno dochód liczony narastająco z działalności, jak i dochód liczony narastająco ze spółki - jako jeden zsumowany dochód do opodatkowania.

Dochód ten będzie pomniejszany o zapłacone w danym okresie składki społeczne ZUS. W przypadku zbiegu tytułów ubezpieczeń składki społeczne ZUS opłaca się z jednego tytułu. Rozpoczęcie dodatkowej działalności jako wspólnik spółki cywilnej nie przyniesie w tym zakresie zmian. Jednak inaczej będzie ze składkami zdrowotnymi. Te należy opłacać zarówno z tytułu prowadzonej działalności, jak i bycia udziałowcem spółki. Deklarację ZUS DRA tworzy się jedną zwiększając podstawę naliczania składki zdrowotnej podwójnie.