Mimo że posiadanie prywatnego samochodu w działalności gospodarczej jest wygodne, to wiąże się dodatkowymi obowiązkami. Jedynie w przypadku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu jest możliwość zaliczenia wydatków poniesionych na eksploatację pojazdu. W przypadku nieprowadzenia ewidencji nie mamy możliwości zaliczenie tych wydatków do kosztów podstawowych.

Ewidencja przebiegu pojazdu

Ewidencja przebiegu pojazdu jest wykorzystywana do określania przebiegu samochodu w celach służbowych. Wykazuje się w niej jedynie te kilometry, które zostały przejechane w celu załatwienia spraw służbowych. Wydatki związane z użytkowaniem auta muszą mieć bezpośredni lub pośredni związek ze źródłem przychodów. Należy tutaj wspomnieć też o kilometrówce, która stanowi limit ograniczający możliwość zaliczenia wydatków związanych z użytkowaniem prywatnego auta  do kosztów.

Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu

Przepisy prawa mówią, że każde auto wykorzystywane do celów służbowych powinno mieć prowadzoną osobną ewidencję przebiegu pojazdu i musi zawierać ona wszystkie elementy wskazane przez ustawodawcę.

Dowiedz się więcej jak rozliczać prywatny samochód w działalności.