Od 1 kwietnia 2013 roku zmiany w przepisach wpłyną na rozliczanie VAT-u w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Modyfikacje związane są z nowym art. 88 ust. 6 Ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nim, jeśli wysyłka towaru zakończy się w innym kraju, niż tym, którego VAT UE został podany, nie będzie ona stanowiła podstawy do odliczenia podatku VAT, związanego z tą transakcją, mimo iż co do zasady będzie ona uznawana za WNT.

Nowy przepis związany jest z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE. Jak bowiem podkreślono, jeśli transport lub wysyłka towaru zakończy się w państwie innym niż to, którego numerem VAT UE posługuje się nabywca, to towar taki nie będzie wykorzystywany dla czynności opodatkowanych w kraju nabywcy, ale w tym, w którym pozostał. Wobec tego podatnik nie będzie miał podstaw do odliczenia podatku naliczonego w wyniku takiej transakcji.

Powyższy przepis dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy dostawa towaru zakończy się na terytorium kraju innego niż ten, którego numerem VAT UE posługiwał się podatnik. Jeśli dostawa przebiega przez inne kraje, ale zakończy się na terytorium kraju podatnika, wówczas przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego.