Samochód ciężarowy używany w przedsiębiorstwie został zdefiniowany zarówno w ustawie o podatku dochodowym, jak i w ustawie o VAT. Jakie cechy powinien spełniać samochód ciężarowy, by móc odliczyć 100% podatku VAT od wydatków z nim związanych? Odpowiedź w artykule.

Samochód ciężarowy – czym musi się charakteryzować?

Według ustawy o VAT, pojazd, aby mógł być uznany jako ciężarowy, przede wszystkim musi mieć masę całkowitą powyżej 3,5 tony. Dodatkowo za pojazdy ciężarowe uznajemy te, które posiadają następujące cechy: - są przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób, razem z kierowcą, jeśli wynika to z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym; - pojazdy, których konstrukcja nie pozwala na użycie ich w sposób inny niż na cele przedsiębiorstwa lub użycie ich dla celów niefirmowych jest nieistotne:

  • Pojazdy inne niż samochody osobowe, które posiadają trwałą przegrodę między rzędem siedzeń a miejscem przeznaczonym na transport towarów, np. samochód wielozadaniowy, van lub z otwartą częścią przeznaczoną do transportu ładunków,
  • Pojazdy, które posiadają kabinę dla kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwoziem przeznaczonym do transportu ładunków - konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

Poprawne zdefiniowanie samochodu ciężarowego pozwala na pełne odliczenie podatku VAT od wydatków związanych z utrzymaniem pojazdu. Pojazdu, uznanego za ciężarowy nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego, prowadzić kilometrówki dla celów VAT, ani sporządzać regulaminu użytkowania pojazdu.

Samochody ciężarowe o masie mniejszej niż 3,5 tony

Według ustawy o PIT, za pojazd ciężarowy uznajemy samochód, którego masa całkowita przekracza 3,5 tony - jednak istnieją wyjątki. Określone pojazdy o masie mniejszej mogą również być traktowane jak pojazd ciężarowy. Mowa tutaj o pojazdach posiadających trwałą przegrodę między rzędem siedzeń a przestrzenią przeznaczoną na transport ładunków oraz te z kabiną dla kierowcy i jednym rzędem siedzeń, oddzielonych od miejsca na przewożenie ładunku (które stanowią elementy konstrukcyjne pojazdu). Pojazdy można uznać za ciężarowe, jednak dopiero, gdy zostanie przeprowadzone dodatkowe badanie przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz wpisana adnotacja w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Ważne! Do pojazdów ciężarowych zaliczamy też pojazdy specjalne, tj. np. ładowarkę, spycharkę czy żuraw samochodowy.

Poprzez odpowiednie określenie samochodu ciężarowego, mali podatnicy oraz przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą mają możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji pojazdu w oparciu o pomoc de minimis. Przykład 1. Pan Janusz posiada samochód ciężarowy, wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy, o całkowitej masie 4,7 tony. Ponadto jego konstrukcja nie pozwala na użycie pojazdu na cele prywatne. Pan Janusz dokonał zakupu paliwa, na kwotę 246 zł brutto. Jak powinien zaksięgować fakturę? Czy ma prawo do odliczenia 100% podatku VAT z faktury za paliwo? Pojazd, ze względu na masę oraz cechy konstrukcyjne należy uznać za samochód ciężarowy. Z faktury za paliwo można odliczyć 100% podatku VAT, w kwocie 46 zł, który trafi do rejestru VAT zakupu, natomiast wartość netto – 200 zł zostanie zaksięgowana w kolumnie 13 KPiR – Pozostałe wydatki.