Spółka cywilna jest prostą postacią organizacji podmiotu gospodarczego. Polega ona na prowadzeniu przedsiębiorstwa razem ze wspólnikiem lub wspólnikami. Ponadto, mogą ją zarejestrować zarówno osoby fizyczne, jak i działające już działalności gospodarcze. Ważny jest też fakt, że każdy wspólnik ma obowiązek wnieść ze sobą swój kapitał, własną pracę na rzecz firmy i własne unikalne umiejętności. Umowa między wspólnikami spółki cywilnej musi być sporządzona na papierze, a wszystkie zmiany z zakresu jej istnienia wymagają sporządzenia stosownych aneksów. Bardzo ważną sprawą jest również wskazanie ilości wkładów własnych. Regulaminy nie określają ich najmniejszej oraz największej wartości. Wkładem z kolei mogą być pieniądze, własność prywatna oraz inne prawa do rzeczy ruchomych lub nieruchomości. Do spółki cywilnej jako wkład można wnieść oprócz tego usługi i pracę na jej rzecz. Opcję otworzenia biznesu przez kilka osób została stworzona w celu maksymalizacji kapitału podmiotu gospodarczego oraz uzyskiwania maksymalnych zysków przez daną działalność gospodarczą. Z powodu niższych kosztów otworzenia i utrzymania, spółka cywilna jest jedną z częściej wybieranych modelów wspólnie zarządzanej przedsiębiorczości.