Przedsiębiorcy którzy zajmują się sprzedażą internetową ponoszą wysokie koszty związane z transportem. Często koszty te przerzucane są na nabywcę. Sprawdź, na kim spoczywa obowiązek podatkowy!

Stawka VAT a koszty transportu

W celu ustalenia odpowiedniej stawki podatku VAT konieczne jest ustalenie podstawy opodatkowania. Podstawę opodatkowania stanowi wartość towaru netto. Dodatkowo dolicza się do niej:

  • podatki, opłaty, cła oraz inne należności o podobnych charakterze,
  • koszty dodatkowe tj. koszty transportu, pakowania, prowizje czy ubezpieczenia.

Zgodnie z tym koszty transportu obejmują podstawę opodatkowania więc opodatkowuje się je tą samą stawką co sprzedawany towar.

Koszty transportu - rozliczenie

Sprzedawca który ponosi koszty transportu może obciążyć nimi kupującego na dwa sposoby:

  • doliczając koszty transportu do ceny sprzedawanego towaru - na fakturze widoczna jest jedna pozycja, na której widnieje nazwa zakupionego towaru do którego doliczone są koszty transportu,
  • koszty transportu ujęte są na fakturze jako odrębna pozycja - na fakturze znajdują się dwie pozycje - zakupiony towar oraz koszty transportu.

Jeśli przy wysyłce towaru korzystamy z usług kuriera zastosowanie odpowiedniej stawki nie budzi wątpliwości. Co należy zrobić w przypadku korzystania z usług pocztowych zwolnionych z podatku VAT? Koszty transportu nie są odrębną usługą dlatego też przedsiębiorca nie ma możliwości odliczyć podatku VAT za wysyłkę towaru, należ pamiętać, że koszty transportu muszą być opodatkowane i podatek VAT należny musi zostać zapłacony. W przypadku towaru opodatkowanego stawką podatku VAT, koszt transportu należy opodatkować tą samą stawką, niezależnie od tego czy koszt ten jest wliczony w cenę towaru czy widnieje na fakturze jako osobna pozycja. W przypadku podatników rozliczających się według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się tą samą zasadę. Koszt transportu niezależnie od tego czy jest wliczony w cenę towaru czy wykazany na fakturze jako osobna pozycja opodatkowany jest tą samą stawką podatku VAT jak ryczałt.