W życiu spółki zdarzają się sytuacje, które powodują, że treść zawartej pierwotnie umowy powinna ulec zmianie. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku zmiany wspólników, siedziby, czy też nazwy spółki, a także w sytuacji zmiany zasad funkcjonowania organów spółki czy wprowadzania przywilejów udziałowych. Wspólnicy powinni znać procedurę dotyczącą wprowadzania zmian w umowie. W szczególności muszą wiedzieć, że każdorazowa zmiana umowy spółki wymaga uchwały i wpisu do rejestru. Nie obędzie się także bez obecności notariusza.