Żeby prawidłowo wycenić ruchomość lub nieruchomość, należy posiadać odpowiednie kompetencje. Właśnie dlatego w sytuacji, gdy konieczne jest dokonanie takiej czynności, warto powierzyć to zadanie specjaliście, czyli rzeczoznawcy. Przeczytaj artykuł i dowiedz się jak powinna wyglądać umowa z rzeczoznawcą.

Umowa z rzeczoznawcą - charakterystyka

Rzeczoznawcą majątkowym może być osoba fizyczna, która  uzyskała odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie, w której działa. Oprócz rozległej wiedzy na tematy zawodowe powinien także cechować się znajomością standardów i norm, według których przeprowadzane są ekspertyzy, a także regulacji prawnych i przepisów etyki zawodowej - to według nich powinien przeprowadzać analizy i badania. Zgodnie z tymi regulacjami powinien także wystawiać opinie, zwane operatami szacunkowymi.  

Umowę z rzeczoznawcą mogą zawrzeć różne podmioty - zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. W tym zakresie nie istnieją ograniczenia. Także zakres przedmiotowy przeprowadzania badań i wystawiania opinii eksperckiej nie jest ograniczony, pod warunkiem, że rzeczoznawca uzyskał odpowiednie uprawnienia w swojej dziedzinie - specjalista od numizmatyki nie może dokonać operatu szacunkowego dotyczącego nieruchomości. Co ważne zawód rzeczoznawcy majątkowego jest zawodem zaufania publicznego.

Opinia rzeczoznawcy może posłużyć w wielu celach - od koniecznych w obrocie gospodarczym wycen ruchomości lub nieruchomości o niepewnej lub nieustalonej wartości, aż po cele dowodowe, niezbędne w przypadku postępowania przed sądem.

Umowa z rzeczoznawcą - elementy

W umowie z rzeczoznawcą należy ująć kilka niezbędnych elementów:

  • oznaczenie stron,

  • datę i miejsce zawarcia umowy,

  • wskazanie przedmiotu umowy i badań, które ma obowiązek przeprowadzić rzeczoznawca,

  • wskazanie terminu zakończenia badań i dostarczenia ekspertyzy,

  • klauzulę poufności.

Oprócz tego strony mogą uregulować w kontrakcie inne kwestie, szczególnie dla nich ważne, na przykład miejsce dokonania ekspertyzy lub koszty przeprowadzania dodatkowych badań.