Przedsiębiorca zatrudniający pracowników mają możliwość oddelegowania ich do odbycia podróży służbowej. Po stronie przedsiębiorcy pojawia się pytanie czy wydatki związane z usługą hotelową z której korzystał pracownik w czasie delegacji może zostać zaliczona do kosztów? Sprawdź, czy usługa hotelowa może zostać zaliczona do kosztów firmowych!

Koszt uzyskania przychodu

Do wydatków firmowych zaliczane są koszty, które spełniają warunki uznania za koszt uzyskania przychodu. Za koszt uzyskania przychodu uznaje się wydatek który został poniesiony w celu uzyskania przychodu, zabezpieczenia źródła przychodu czy też zachowania obecnych źródeł przychodu. Należy pamiętać, że art. 23 ust. 1 ustawy o PIT zawiera wykaz wydatków które pomimo spełnienia warunków zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nie mogą zostać zaliczone do wydatków firmowych.

Należy dodatkowo pamiętać, że wszelkie wydatki które mają zostać zaliczone do kosztów firmowych powinny być udokumentowane odpowiednimi dokumentami księgowymi tj. faktura czy w niektórych przypadkach paragon.

Usługa hotelowa a koszty firmowe

W przypadku oddelegowania pracownika do odbycia podróży służbowej do kosztów firmowych można zaliczyć wydatki związane z dietami pracowniczymi, koszty przejazdów czy też koszty noclegów. Należy pamiętać, że konieczne jest sporządzenie dla pracownika polecenia wyjazdu służbowego.

Dodatkowo należy pamiętać, że wydatek może zostać zaliczony do kosztów jeśli potwierdzony jest odpowiednim dokumentem księgowym tzn. fakturą lub rachunkiem. Wydatki związane z wyjazdem pracownika księguje się w kolumnie 13 Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że w przypadku usług hotelowych nie przysługuje odliczenie podatku VAT. Wartość brutto z faktury można zaliczyć do kosztów w celu obniżenia podstawy do wyliczenia podatku dochodowego. Ten sam schemat stosowany jest w stosunku do usług gastronomicznych. Potwierdzenie stanowiska odnośnie braku możliwości odliczenia podatku VAT z faktur za hotel znajdziemy w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 września 2013 roku.

Należy również zwrócić uwagę, że to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek udowodnienia związku poniesionych przez pracownika wydatków w trakcie delegacji z uzyskanym przychodem.

Polecamy:

Katalog Stron Katalog stron Katalogin.pl

Przelicznik wynagrodzenia