Odnalezienie zagubionej faktury kosztowej jest częstą sytuacją w wielu przedsiębiorstwach. Warto wiedzieć, że taką fakturę również można zaksięgować w księdze przychodów i rozchodów jak i odliczyć podatek VAT .

Znaleziona faktura a podatek dochodowy

Jeżeli chodzi o podatek dochodowy to koszt powinien być wykazany w miesiącu, którego dotyczył. Jednak w przypadku gdy dany okres został już zamknięty poprzez wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy można taki wydatek zaksięgować w okresie późniejszym z ograniczeniem do końca danego roku podatkowego. Jeżeli znaleziona faktura dotyczy roku aktualnego, ze względów porządkowych (aby nie burzyć numeracji KPiR) najlepiej zaksięgować ją w bieżącym okresie rozliczeniowym, bez cofania się do miesiąca wystawienia. W przypadku gdy znaleziona faktura dotyczy zakupu towarów handlowych i materiałów – powinna zostać zaksięgowana niezwłocznie po otrzymaniu towarów, najpóźniej przed ich przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży. Natomiast zaksięgowanie faktury kosztowej z poprzedniego roku wymaga złożenia korekty zeznania rocznego.

Odliczenie podatku VAT ze znalezionej faktury

Zgodnie z przepisami  przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku VAT w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy (z tym że nie wcześniej niż dzień otrzymania faktury) lub w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych. Przykładowo jeśli faktura wpłynęła do firmy 04.04.2016 roku to przedsiębiorca ma prawo do odliczenia z niej podatku VAT  w kwietniu, maju oraz czerwcu (w przypadku rozliczeń miesięcznych) bądź w II, III  i IV kwartale 2016 roku (w przypadku rozliczeń kwartalnych). W przypadku, gdy podatnik nie skorzystał z możliwości odliczeń VAT w przewidzianych okresach przedstawionych powyżej, wówczas przysługuje mu prawo do skorygowania złożonej już deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, dzięki czemu będzie można ująć fakturę w kosztach.  Co ważne, należy odnieść się do okresu, w którym to prawo nastąpiło po raz pierwszy (nie należy brać pod uwagę dwóch kolejnych okresów). Warto pamiętać, że na rozliczenie znalezionej faktury jest 5 lat od końca roku, w którym pojawiło się prawo do zmniejszenia podatku. Zobacz też:

Poznaj źródła finansowania działalności gospodarczej Rozwiązanie umowy zlecenia Jarmin.pl Kalkulator wynagrodzeń