Wielu przedsiębiorców nie wyobraża sobie prowadzenia działalności bez użycia samochodu. Istnieje wiele form w jakich pojazd może być wykorzystywany w firmie. Może to być samochód prywatny rozliczany w ramach kilometrówki, pojazd w leasingu czy też pojazd firmowy zaliczony do środków trwałych. Czy wiesz, co należy zrobić gdy samochód okaże się kradziony? Sprawdź, jak rozliczyć zakup kradzionego samochodu.

zakup kradzionego samochodu Zakup kradzionego samochodu, który został ujęty jako środek trwały

Wydatek, który ma zostać zakwalifikowany do środków trwałych musi spełniać równocześnie 5 warunków tj.:

  1. stanowić własność lub współwłasność podatnika,
  2. być zdatnym i kompletnym do użycia,
  3. być nabytym i wytworzonym we własnym zakresie,
  4. przewidywany okres jego użytkowania przekracza rok,
  5. być wykorzystywanym w celach związanych z prowadzoną działalnością.

Możliwe jest wystąpienie sytuacji w której samochód zakupiony przez przedsiębiorcę zostanie ujęty w ewidencji środków trwałych następnie będą dokonywane odpisy amortyzacyjne a na końcu okaże się kradziony. W takim wypadku zaliczenie wydatku do środków trwałych i jego amortyzacja są błędne ponieważ nie zostaje spełniony warunek, że środek jest własnością lub współwłasnością podatnika. Błędem w takiej sytuacji byłoby również dokonywanie odpisów amortyzacyjnych.

Kradziony samochód uznany za własność przedsiębiorcy

Jeśli od kradzieży minęły 3 lata samochód może zostać uznany za własność przedsiębiorcy, może również nastąpić zwolnienie z obowiązku dokonania korekty amortyzacji. Muszą jednak być spełnione 2 warunki:

Katalog stron

  • pojazd został wydany nabywcy przez sprzedającego,
  • nabywca działał bez świadomości, że nabywa kradziony samochód.

Obowiązkowa korekta amortyzacji

Jeśli od dnia zakupu nie minęły pełne 3 lata lub jeden z warunków nie został spełniony konieczne jest dokonanie korekty amortyzacji. Należy dokonać korekty całego okresu amortyzacji oraz deklaracji podatkowych w których ujęta była amortyzacja. Powstałą zaległość podatkową należy uregulować.

Zakup kradzionego samochodu osobowego

Istnieje możliwość zaliczenia wydatków eksploatacyjnych do kosztów w przypadku zakupu pojazdu kradzionego, jeśli rozliczany był on w oparciu o kilometrówkę ponieważ wydatki rozliczane były do limitu wynikającego z faktycznie przejechanych tras.

Jeśli samochód został zakwalifikowany jako środek trwały konieczne jest dokonanie korekty kosztów związanych z wydatkami eksploatacyjnymi.

Podatek VAT a zakup kradzionego samochodu

Odliczenie podatku VAT od zakupu kradzionego samochodu wzbudza wiele kontrowersji. Jedne ze stanowisk głoszą, że możliwe i zgodne z prawem jest odliczenie podatku VAT od zakupu takiego pojazdu inne twierdzą, że nie. Interpretacja indywidualna o sygnaturze IBPP2/443-998/10/RSz wydanej przez Izbę Skarbową w Katowicach 25 lutego 2011 roku zakłada że podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu kradzionego pojazdu.

Ostateczna decyzja odnośnie odliczenia podatku VAT należy do podatnika. Należy dodatkowo pamiętać, że w trakcie ewentualnej kontroli organ podatkowy może zakwestionować odliczenie przez podatnika podatku VAT z tytułu zakupu kradzionego pojazdu. Konieczne będzie w takim wypadku dokonanie korekty podatku VAT.

Zobacz też:

Ile dni na dostarczenie zwolnienia?

Dofinansowanie pfron

Karta szkolenia wstępnego bhp

Katalog Stron Internetowych