black locked wallet on the white backgroundGdy przedsiębiorca natknie się na nierzetelnego kontrahenta, który nie wywiązuje się terminowo ze zobowiązań podatkowych, często poszukuje porady u profesjonalisty. Obecnie na polskim rynku kwitnie windykacja online. W zaskakującym tempie rośnie również ilość użytkowników jej portali. 

W dobie rozkwitu i późniejszego osłabienia rozwoju mikro i małej przedsiębiorczości istotną rolę ma informacja prawna z zakresu odzyskiwania zobowiązań finansowych. Zarówno dłużnicy, jak i prywatni wierzyciele szukają porad dotyczących odzyskiwania należności. Tego natomiast dostarczają im specjalistyczne platformy internetowe.

Na tego typu portalach portalach zamieszczane są informacje dotyczące:

 • pisania pism ugodowych miedzy dłużnikiem a wierzycielem,
 • procesu przedawnienia długów,
 • Krajowego Rejestru Dłużników,
 • postępowań sądowych,
 • długów ZUS-owskich oraz sposobu ich egzekucji,
 • postępowań polubownych,
 • możliwości uniknięcia odpowiedzialności finansowej za długi,
 • ochrony wierzytelności,
 • pisania pism kierowanych do dłużnika albo komornika,
 • mediacji prowadzonej pomiędzy stronami należności,
 • pozbycia się długów,
 • sposobów zabezpieczania majątku przed wierzycielami,
 • pisania pozwów sądowych,
 • długów podatkowych i procederu ich egzekucji,
 • postępowań komorniczych,
 • sposobów unikania tzw. „trudnych długów”,
 • uprawnień wierzycieli i dłużników,
 • wysokości odsetek ustawowych oraz urzędowych,
 • sposobu prowadzenia egzekucji należności.

Platformy windykacyjne online są bardzo licznie wybieraną alternatywą dla tradycyjnej porady prawnej. Wpływ na to może mieć fakt, iż przy tego rodzaju portalach funkcjonują także fora, na których użytkownicy dzielą się swoimi problemami i otrzymują porady od osób, które poradziły już sobie z rozwiązaniem podobnego zagadnienia. I co najważniejsze, wszystko to jest zupełnie darmowe, a to z kolei niebywała zachęta dla osób niezbyt majętnych.