Założenie własnej działalności gospodarczej ma swoje zalety oraz wady. Ich zestawienie może pomóc podjąć odpowiednią decyzję.

Decyzja o założeniu własnego biznesu powinna być poprzedzona głęboką analizą zalet i wad tej formy pracy. Pod uwagę należy wziąć panującą sytuację w otoczeniu, zapotrzebowanie na konkretne usługi czy towary, istnienie konkurencji i sumy, które możemy przeznaczyć na firmę. Prowadzenie własnej firmy ma swoje plusy i minusy.

Zalety

Do plusów własnego biznesu należy:

- niewielki czas i łatwość w założeniu/likwidacji firmy,
- samodzielne ustalanie czasu pracy, urlopów,
- pewność zatrudnienia - sam sobie jesteś szefem,
- elastyczność małej firmy i szybka reakcja na zmiany w otoczeniu
- decyzje podejmowane od razuprzez właściciela,
- możliwy wybór formy opodatkowania,
- przy niskich obrotach możliwość wyłączenia biznesu spod płacenia podatku VAT,
- satysfakcja z budowania nowych rzeczy i poczucie, że udało nam się osiągnąć zaplanowany cel,
- decyzje o zatrudnieniu pracowników, profilu firmy i miejscu pracy,
- koszty związane z prowadzeniem firmy można odpisać od podatku,
- poprawa sytuacji finansowej, kiedy biznes zacznie dobrze prosperować,
- poczucie niezależności i wolności

Wady

Do minusów własnego biznesu należy:

- ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia,
- „ nadgodziny”,
- odpowiedzialność finansowa właściciela,
- ponoszenie konsekwencji prawnych,
- ciągły brak poczucia bezpieczeństwa na rynku,
- działania mające na celu utrzymanie odpowiedniego poziomu sprzedaży,
- konieczność prowadzenia dodatkowej dokumentacji podatkowej, ZUS
- brak regularnego i stabilnego zysku
- rozwój firmy zależy od właściciela

Dokonując analizy wad i zalet, możemy podjąć dojrzałą decyzję dotyczącą założenia bądź nie własnej firmy.