Gotówki właściciel firmy nie powinien szukać tylko w bankach, gdyż także urzędy pracy i programy unijne oferują wsparcie finansowe dla firm. Co trzeba więc zrobić, żeby uzyskać dotacje? Powiatowy Urząd Pracy wspiera firmy Dofinansowanie można otrzymać na założenie własnej działalności, stworzenie nowego stanowiska pracy, pokrycie kosztów związanych z doradztwem prawnym i podatkowym, zakup sprzętu biurowego oraz na szeroko rozumianą promocję firmy w Internecie. Wystarczy tylko złożyć wniosek o wsparcie finansowe, a gdy zostanie on pozytywnie zaopiniowany, można już swobodnie dysponować gotówką przeznaczoną na zakup rzeczy niezbędnych dla firmy.Warunkiem skorzystania z tej pomocy jest jednak konieczność utrzymania przedsiębiorstwa lub pracownika przez wskazany przez urząd pracy czas. Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do dotacji znajduje się na stronie internetowej urzędu pracy w zakładce “dofinansowanie” lub “wsparcie dla firm”. Dotacje unijne pomocą dla firm Miejscem gdzie można za darmo dostać pieniądze dla firmy są również punkty dysponujące funduszami Unii Europejskiej. Jeżeli tylko ma się przekonujące argumenty i dobrze wykonany biznes plan albo strategię rozwoju firmy, można liczyć nawet na kilkudziesięciotysięczne wsparcie. Trzeba jedynie zgłosić się do odpowiedniego programu. Co więcej, instytucje unijne oferują wszystkim ubiegającym się o dotacje, szkolenia z zakresu sprawnego zarządzania firmą , a także doradzają w sprawach podatkowych, finansowych i prawnych. Jednym słowem mówiąc, uczą jak dobrze prowadzić swoją działalność, a to istotne wskazówki na przyszłość . Informacje o aktualnych programach Unii Europejskiej znaleźć można na internecie albo w lokalnej prasie informacyjnej. Jest również dużo punktów doradczych, udzielających dokładne informacje na temat programów.