Wprowadzone od 1 kwietnia 2014 r. ograniczenie dotyczące odliczenia podatku VAT od nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu przestało obowiązywać z dniem 1 lipca 2015 r. Bowiem od tego dnia będzie można odliczać podatek VAT od zakupu paliwa do samochodów osobowych oraz motocykli. Jednak odliczenie VAT będzie przysługiwało od zakupów paliwa dokonanych po 30 czerwca.

Zakup paliwa umożliwiający odliczenie 50% VAT 

Przedsiębiorcy, którzy używają samochód zarówno w prowadzonej działalności, jak i prywatnie, czyli do użytku mieszanego, od 1 lipca mogą odliczyć 50% VAT od faktur za paliwo do takiego auta. Z przywileju tego mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy posiadają samochód o masie do 3,5 tony.

Zakup paliwa umożliwiający odliczenie 100% VAT 

Zasady dotyczące odliczenia 100% podatku VAT od zakupu paliwa nie zostały zmienione. Bowiem warunkiem odliczenia 100% podatku VAT od zakupu paliwa, jak i od innych wydatków związanych z eksploatacją pojazdu jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, potocznie nazywanej kilometrówką. Konsekwencją odliczenia 100% VAT od zakupu paliwa i pozostałych wydatków związanych z użytkowaniem auta jest wykorzystywanie samochodu tylko w celach związanych z prowadzoną działalnością.

Dodatkowo, przedsiębiorca, który wykorzystuje samochód tylko w działalności gospodarczej musi złożyć w Urzędzie Skarbowym informację VAT-26. Jest ona “zaświadczeniem” przedsiębiorcy o tym, że danego pojazdu nie używa w celach prywatnych.

Kłopotliwa sytuacja - zakup paliwa nastąpił w czerwcu, a fakturę wystawiono w lipcu

Często pojawiającym się problemem na przełomie miesiąca może okazać się sytuacja, kiedy zakup paliwa nastąpił jeszcze w czerwcu, a faktura za zakup paliwa została wystawiona w lipcu. Czy od takiego wydatku można odliczyć VAT?

Otóż, jak się okazuje istotny jest fakt dokonania zakupu paliwa, a nie data wystawienia faktury. W związku z tym, jeśli faktura została wystawiona w lipcu, a dotyczy transakcji z czerwca to nie daje ona prawa do odliczenia 50% VAT przy użytku mieszanym. W takiej sytuacji należy posłużyć się przepisami obowiązującymi do 30 czerwca 2015 r.

Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa z pewnością cieszy wielu przedsiębiorców. I z prawa tego należy korzystać...

Zobacz też:

kalkulator wynagrodzeń