Przedsiębiorcy mają obowiązek informowania organów o wszelkich zmianach związanych z prowadzoną działalnością. W sytuacji gdy nastąpiła zmiana nazwy firmy pojawia się pytanie na jakim formularzu należy dokonać aktualizacji danych. Sprawdź, odpowiedź znajdziesz w naszym artykule!

Zmiana nazwy firmy w CEIDG-1

Zmiany w odniesieniu do nazwy firmy należy zgłosić na wniosku CEIDG-1 poprzez jego aktualizację w ciągu 7 dni od dnia gdy nastąpiła zmiana. Aktualizacja wniosku CEIDG-1 jest jednocześnie aktualizacją danych w

  • Urzędzie Skarbowym
  • Urzędzie Statystycznym
  • Oddziałach ZUS lub KRUS, w zależności od zadeklarowanego systemu ubezpieczeń.

Zmiany w VAT-R

W związku ze zmianą nazwy firmy nie dokonuje się aktualizacji formularza VAT-R. Należy jednak pamiętać o poinformowaniu kontrahentów o zmianie nazwy firmy aby zawarli oni poprawne dane nabywcy na swoich fakturach sprzedażowych. Przepisy nie regulują w jaki sposób należy poinformować kontrahenta o zmianie. Może to być mail, fax, telefon czy też list. Zobacz też:

wyliczenie wynagrodzenia zfa