BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, posiadające informacje o zaciągniętych kredytach wraz z historią ich spłat. Jest to instytucja, z której korzystają banki, by sprawdzić historię kredytową swoich potencjalnych klientów.

Czy BIK może być przydatny dla kredytobiorców?

Za pośrednictwem BIK możemy przed wszystkim sprawdzić, czy posiadamy ujawniona historię kredytową. Dzięki dostępowi do danych zgromadzonych przez BIK możemy zapoznać się z przyznaną nam punktacją, jak i nadzorować zgodność publikowanych tam danych. Daje też pewnego rodzaju ochronę - możemy wykryć wzięcie kredytu na nasze nazwisko przez oszusta. Natomiast, jeśli z historii będzie wynikać, że zalegamy ze spłatą kredytu, zostaniemy dodatkowo poinformowani przez BIK.

Jak  dane pozostają w BIK?

W przypadku terminowego spłacania zobowiązań, Biuro Informacji Kredytowej przetwarza dane od chwili ich przekazania do czasu spłaty całego kredytu. Możliwe jest wyrażenie zgody na udostępnianie bankom danych pozostawionych w systemie po terminowym spłaceniu zobowiązania. Banki oceniają wówczas naszą zdolność kredytową. Natomiast w sytuacji, gdy kredytobiorca zwleka ze spłatą raty ponad 60 dni,zostaje o tym poinformowany i w ciągu 30 dni nie zgłosi sprzeciwu - wówczas jego dane pozostają w systemie przez kolejnych 5 lat, mimo braku zgody na ich przetwarzanie.

Czym jest scoring?

Scoring jest metodą punktacji oceniającą ryzyko kredytowe. Jest stosowana przez banki dzięki danym udostępnianym im przez BIK. Na podstawie punktacji ustala się wiarygodność kredytową klienta poprzez porównanie jego profilu z innymi profilami klientów.