zebranieGeneralnie przedsiębiorcy zarejestrowani na potrzeby podatku VAT zobowiązani są wystawić fakturę zawierającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę transakcji, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy  (art. 106 ust. 1 ustawy o VAT).

Jednak w praktyce różnie bywa i przy wystawianiu faktury przedsiębiorca może się pomylić. W takiej sytuacji przepisy pozwalają na skorygowanie popełnionych błędów przy użyciu faktury korygującej. Główne zasady panujące w tej kwestii zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie m.in. wystawiania faktur. Zgodnie z par. 14 ust. 1, przedsiębiorca może wystawić fakturę korygującą, a wśród pomyłek, które mogą zostać skorygowane w ten sposób znajdują się szczególnie: podwyższenie ceny po wystawieniu faktury, stwierdzenie pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

W przypadku błędnej daty sprzedaży zawartej na dokumencie, a więc daty wydania towaru lub daty wykonania usługi, również możliwe jest wystawienie faktury korygującej. Czasami okazuje się to koniecznym rozwiązaniem, ponieważ taka sytuacja może powodować zmianę chwili, w której powstaje obowiązek podatkowy wystawcy.

Zgodnie z bieżącymi zasadami do końca 2013 roku obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Natomiast jeżeli zdarzenie powinno być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, jednak nie później niż 7 dnia od daty wydania towaru bądź wykonania usługi. Jednak występują od tej reguły liczne wyjątki - np. w przypadku usług budowlanych i transportowych obowiązek powstaje w momencie otrzymania części lub całości należności, jednak nie później niż 30 dnia od daty wykonania usługi.

Odnosząc się do kwestii podatku dochodowego obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru bądź wykonania usługi, jednak nie później niż w dacie wystawienia faktury lub uregulowania należności. Co istotne dwie wskazane sytuacje następują alternatywnie, tzn. ta z czynności, która wystąpi jako pierwsza, spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym.

Zobacz też:

ewidencja pojazdów